Aktualizacja PKD do 31 grudnia 2009r

21 09 2009
Aktualizacja PKD

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. Nr 251, poz. 1885).

Nowa Klasyfikacja (zwana PKD 2007) zawiera zmiany, które wprowadzone zostały w międzynarodowej standardowej klasyfikacji rodzajów działalności ISIC Rev. 4 oraz statystycznej klasyfikacji rodzajów działalności gospodarczych w UE NACE Rev. 2.

W związku z powyższym w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku należy dokonać aktualizacji wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczeń REGON w zakresie aktualnie obowiązujących kodów PKD.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego

Aktualizacja EDG najprawdopodobniej jest bezpłatna.


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>