Koniec problemów z wodą

10 10 2009

woda W zeszłym roku wybudowano małą stację uzdatniania wody, przy nowo odwierconej studni, w przyszłym roku planowane jest zakończenie kolejnej inwestycji – dużej stacji uzdatniania wody. Uzdatniona woda  jest  pompowana  do zbiorników w Dąbrowie Szlacheckiej i stamtąd zasilane są, poza Dąbrową Szlachecką, także Wołowice i Zagacie. Docelowo po wybudowaniu dużej stacji uzdatniania wody, wydajność  zwiększy się sześciokrotnie i komunalny wodociąg będzie mógł przejąć część sieci podpiętej do Alwerni.

Obecnie stan wody na zbiorniku jest maksymalny i ciśnienie wody powinno być bardzo duże we wszystkich gospodarstwach na terenie Dąbrowy Szlacheckiej, jeśli tak nie jest, to proszę kontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, w celu usunięcia ewentualnej usterki (niejednokrotnie okazało się, że zawór do przyłącza, nie był dobrze odkręcony, ponadto filtr może być przytkany).

W planach rozbudowy wodociągu znajdują się również nowe ujęcia wody, przepompownie, stacje uzdatniania oraz następne przyłącza i remonty starej sieci, tak aby wodociąg był wydajny, nawet podczas większego zapotrzebowania w porze letniej.


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>