Najpopularniejszy Wójt Małopolski

19 10 2009
Wójt Gminy Czernichów mgr Szymon Łytek

Wójt Gminy Czernichów mgr Szymon Łytek

Regulamin X Plebiscytu im. Wincentego Witosa – „NAJPOPULARNIEJSZY WÓJT MAŁOPOLSKI” – 2009
Art. 1. ORGANIZATOR
Plebiscyt jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest wydawca dziennika “Polska Gazeta Krakowska” POLSKAPRESSE Sp. z. o. o. Oddział Prasa Krakowska z siedzibą w Krakowie, al. Pokoju 3.
Współorganizatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie, Pl. Wszystkich Św. 3/4

Art.2. UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE
Udział w Plebiscycie, jako zgłaszający lub/i głosujący na kandydatów do tytułu mogą wziąć Czytelnicy Polski Gazety Krakowskiej, którzy:
Zgłoszą lub/i oddadzą głos w Plebiscycie
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Do Plebiscytu może zostać zgłoszony każdy wójt gminy Województwa Małopolskiego, charakteryzujący się nieposzlakowana opinią.

Art. 3 CZAS TRWANIA PLEBISCYTU
Plebiscyt będzie trwał w dniach 25.09.2009 r. – 31.10.2009 r. i zostanie przeprowadzony etapowo.
Etapy Plebiscytu:
Zgłaszanie lub/i głosowanie na kandydatów do tytułu “WÓJT MAŁOPOLSKI 2009” od 25.09.2009 r. – 22.10.2009 r. – decyduje termin dostarczenia kuponów do redakcji Polski Gazety Krakowskiej (druk kuponów w Polsce Gazecie Krakowskiej w dniach 25.09.2009 – 17.10.2009, termin dostarczenia kuponów do redakcji Polski Gazety Krakowskiej: 21.10.2009 r. do godziny 12.00)
zliczenie głosów oddanych w Plebiscycie do dnia 22.10.2009 r.
ogłoszenie wyników Plebiscytu na łamach dziennika “Polska Gazeta Krakowska” nastąpi dzień po uroczystej Gali, której termin ustalą Organizatorzy Plebiscytu.

Art. 4 ZASADY PLEBISCYTU
W Plebiscycie biorą udział wójtowie gmin Małopolski zgłoszeni przez Czytelników Polski Gazety Krakowskiej na kuponach w niej zamieszczanych.
Głosować można wysyłając na adres Organizatora kupony publikowane w Polsce Gazecie Krakowskiej w dniach 25.09.2009 r. – 17.10.2009 r.
Jedna osoba może dostarczyć więcej niż jeden kupon,
Do kuponów publikowanych w Polsce Gazecie Krakowskiej głosujący mogą dołączyć uzasadnienie wyboru.
Głosujący może dostarczyć kupon osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Polska Gazeta Krakowska; al. Pokoju 3; 31-548 Kraków. O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia kuponu do Polski Gazety Krakowskiej.

Art. 5 NAGRODY
Zwycięzcami Plebiscytu zostanie wójt, który otrzyma najwięcej głosów. Zwycięzcy plebiscytu otrzymają tytuł “NAJPOPULARNIEJSZEGO WÓJTA MAŁOPOLSKI 2009”, pamiątkowy dyplom oraz kapelusz.
Uczestnicy plebiscytu z największą liczbą zgłoszeń otrzymają wyróżnienia oraz pamiątkowe kapelusze.
3. Nagrodami dla osób głosujących będzie 10 albumów fotograficznych. Nagrodzone zostaną osoby, które do kuponu dołączą uzasadnienie wyboru. Laureatów wybierze komisja złożona z przedstawicieli Organizatorów.

Art. 6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.

POLSKA Gazeta Krakowska


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>