Szkolenia dla beneficjentów “Małych Projektów”

21 10 2009

lokalna_grupa_dzialania_blisko_krakowa_2

LGD Blisko Krakowa zaprasza na szkolenia dotyczące zasad wypełniania wniosków o przygnanie pomocy w ramach “Małych Projektów” (do 25 tys.),

szkolenia odbędą się w każdej z gmin należących do LGD Blisko Krakowa w następujących terminach:

1. 26 października 2009 r. godz. 16:30-19:30, Sala Kulturowo Wystawowa
Urzędu Gminy w Mogilanach,
2. 27 października 2009 r. godz. 16:30-19:30, Sala Obrad Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie
3. 28 października 2009 r. godz. 16:30-19:30, Sala Obrad Urzędu Gminy
w Czernichowie

* termin szkolenia w Gminie Świątniki Górne zostanie wkrótce podany.

Karty zgłoszeń uczestnictwa należy wysłać pocztą elektroniczną na adres podany na stronie LGD lub dostarczyć do  gminnego koordynatora ds. “małych projektów” (godziny oraz miejsca urzędowania gminnych koordynatorów zostały zamieszczone na stronie www.bliskokrakowa.pl w zakładce kontakty).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny (koszty dojazdu pokrywa uczestnik).

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres ze strony projektu – Blisko Krakowa
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa

Szanowni Mieszkańcy Gmin:
Skawina, Świątniki Górne, Mogilany i Czernichów

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne
Wójta Gminy Mogilany
Wójta Gminy Czernichów

tworzymy Lokalną Grupę Działania, aby mieszkańcom naszych wsi umożliwić skorzystanie ze środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z podejściem Leader.

Utworzenie Lokalnej Grupy Działania będzie sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego obszarów wiejskich naszych gmin, poprawie atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, spędzania wolnego czasu, a także przyczyni się do aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk czterech sąsiadujących gmin, w celu zachowania i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Czy podobne zmiany zaobserwujemy na terenach wiejskich naszych gmin?
Zależy od Was, mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
Zapraszamy do współpracy!


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>