Fotografie ocenione

21 11 2009
I miejsce Roman Korzeniak

I miejsce Roman Korzeniak

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny- “Gmina Liszki w obiektywie” 2009.
Konkurs fotograficzny organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Ziemi Lisieckiej przy współpracy z Wójtem Gminy Liszki mgr Wacławem Kulą trwał od 25 lipca 2009 r. do 30 września 2009 r. W tym czasie każda zainteresowana osoba mogła umieścić tylko jedną fotografię na stronę konkurs.liszki.pl. Zgodnie z regulaminem konkursu internauci mogli oddawać jeden głos na wybraną przez siebie fotografię. W trakcie trwania konkursu został jednak zmieniony regulamin w punkcie dotyczącym sposobu wyboru fotografii, ze względu na nieetyczne podejście do konkursu niektórych uczestników. W tym czasie na w.w stronie internetowej umieszczono 11 fotografii.

Po zmianie regulaminu wyboru dokonywało trzy osobowe jury, w składzie:
Przewodniczący: Wójt Gminy Liszki- mgr Wacław Kula
Z-ca Wójta Gminy Liszki mgr Paweł Lipowczan
Dyrektor GZEAS- mgr Małgorzata Buczek- członek Stowarzyszenia na Rzecz Ziemi Lisieckiej.

Do organizatora zgłoszono 10 fotografii, z których jury dokonało wyboru zwycięzców. Jury wybierało fotografię, które zrobiły na nich największe wrażenie i to był indywidualny i tajny wybór każdego z członków jury. Informacje o autorze fotografii były poufne w trakcie trwania obrad jury, dane personalne ujawnione zostały po rozstrzygnięciu obrad. Obrady odbyły się w obecności organizatora, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem. W dniu 15 października 2009 r. przewodniczący jury Wójt Gminy Liszki podczas uroczystego spotkania wręczył nagrody laureatom:

Laureatami zostali:
1. Roman Korzeniak
2. Grzegorz Majkut
3. Michał Korbiel

Nagrodami dla laureatów były mp3 i mp4.
W przyszłym roku planowane jest kontynuowanie konkursu, będą jeszcze bardziej atrakcyjne nagrody. Prosimy nadal z taką pasją uwieczniać Gminę Liszki. Formuła konkursu zostanie ustalona w momencie jego ogłoszenia.

Wszystkie zdjęcia można zobaczyć na stronie Urzędu Gminy w Liszkach (źródło).


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>