Konkurs “Pocztówka do mojego przyjaciela”

15 12 2009

konkurs_pocztowka_do_mojego_mikolajaSamorządowe Przedszkole w Woło­wicach i Gminna Biblioteka Publicz­na w Czernichowie już po raz szósty zorganizowały konkurs z cyklu „Pocz­tówka do mojego przyjaciela”. Tym ra­zem najmłodsi mieszkańcy gminy mieli niełatwe zadanie – w jaki sposób przed­stawić piękno gminy. Ale dzieci poradzi­ły sobie z tym zadaniem śpiewająco.

Konkurs przebiegał pod hasłem „Naj­piękniej tu, gdzie mieszkam”. Mali arty­ści, z których nikt nie ukończył jeszcze 6 lat, złapali za kredki, papiery kolorowe i nożyczki. Efekt? Na konkurs napłynęło więcej prac, niż wszyscy się spodziewa­li. Wykonanych różnorodnymi technika­mi. Jedne piękniejsze od drugich. Juro­rzy nie mieli łatwego zadania. Uwagę zwracały nie tylko bajeczne kolory i spo­sób widzenia świata, ale i tytuły. Dzie­ci przedstawiały nie tylko swe domy i ogrody, ale i najpiękniejsze miejsca w swoich wsiach. Dla jednych była to szko­ła, dla innych park, kościół, ogród, pa­norama, samolot nad domem, a nawet traktor z kapustą i pędzący przez wieś wóz straży pożarnej.

– W okresie przedszkolnym rysowanie czy malowanie jest dla dzieci podstawo­wym sposobem opisywania świata i wy­rażania swych emocji. Rekompensuje niedoskonałości w posługiwaniu się sło­wem, zastępuje brak umiejętności pisa­nia. Naturalna chęć przedstawiania ota­czającej dzieci rzeczywistości w formie plastycznej sprawia, że powstają piękne i niezwykłe prace – mówi Ewa Pajor, kie­rownik biblioteki w Czernichowie.

Prace dzieci ozdobiły kalendarz na przy­szły rok. Udało się go wydać dzięki pie­niądzom przekazanym przez wójta gmi­ny. Artyści zostali obdarowani prezenta­mi o co zadbali sponsorzy.

GALERIA FOTOGRAFICZNA


Nagrody główne
Dorota Sikora – Samorządowe Przedszkole w Wołowicach
Konrad Kozioł – Samorządowe Przedszkole w Czernichowie
Nikola Porzycka – Szkoła Podstawowa w Rusocicach
Oliwia Sijka – Samorządowe Przedszkole w Czernichowie
Izabela Klimas – Szkoła Podstawowa w Przegini Duchownej
Adrianna Krzystek – Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu
Bartosz Noworyta – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłokoczynie
Alicja Fus – Zespół Placówek Oświatowych w Rybnej
Robert Fryc – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku
Karol Mlostek – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej
Piotr Marszałek – Samorządowe Przedszkole w Czernichowie
Mateusz Przebinda – Samorządowe Przedszkole w Wołowicach

Wyróżnienia
Damian Freiberg – Szkoła Podstawowa w Rusocicach
Kinga Sarapata – Samorządowe Przedszkole w Czernichowie
Wiktoria Zięterska – Szkoła Podstawowa w Przegini Duchownej
Paulina Zalarska – Zespół Placówek Oświatowych w Rybnej
Mateusz Bator – Samorządowe Przedszkole w Czernichowie
Wiktoria Słowińska – Zespół Placówek Oświatowych w Kamieniu
Kinga Palonek – Samorządowe Przedszkole w Czernichowie
Karolina Irlik – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku
Rozalia Adamczyk – Samorządowe Przedszkole w Wołowicach
Kuba Żmuda – Samorządowe Przedszkole w Wołowicach
Dominik Fic – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej
Jola Gruszka – Samorządowe Przedszkole w Wołowicach
Wiktoria Frączek – Szkoła Podstawowa w Przegini Duchownej
Angelika Kuć – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej
Angelika Feluś – Zespół Placówek Oświatowych w Rybnej
Kinga Szostak – Samorządowe Przedszkole w Czernichowie

Źródło: Serwis Informacyjny Gminy Czernichów


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>