Zadania 2010 cz. II

15 01 2010

Jakie cele stawiają sobie w tym roku władze poszczególnych gmin? Ich przedstawiciele zdradzają “Dziennikowi Polskiemu” trzy priorytety. Za rok okaże się czy zostały one zrealizowane.

Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów
OCHRONA ŚRODOWISKA: szczęśliwe sfinalizowanie budowy oczyszczalni ścieków w Wołowicach wraz z kanalizacją. Całość inwestycji ma kosztować ok. 13 mln zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DROGI: poprawa stanu dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, a szczególnie w zakresie modernizacji dróg w Zagaciu i Kamieniu (inwestycje w ramach tzw. Inicjatyw Społecznych) oraz w Czernichowie (I etap rewitalizacji). Gmina włącza się również we współfinansowanie remontu drogi wojewódzkiej.

OŚWIATA: uruchomienie trzeciego w gminie przedszkola. Ma ono powstać, jako placówka integracyjna, w Przegini Duchownej. Inwestycja realizowana jest przy wykorzystaniu pieniędzy z budżetu gminy. W ub.r. wsparcia finansowego udzielił PFRON. Gmina stara się również o refundację z Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego

Czytaj więcej w Dzienniku Polskim – piątek 15.01.2010


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>