W powiecie coraz bezpiecznej

31 03 2010

Po utworzeniu w zeszłym roku posterunku policji w Czernichowie wzrosła liczba zgłaszanych spraw, ale nie oznacza to, że jest więcej czynów karalnych. Wynika to z łatwiejszego dostępu do policji. Przedtem wielu mieszkańców rezygnowało ze zgłaszania spraw ze względu na konieczność przyjazdu na przesłuchanie do Krzeszowic – tłumaczył na ostatniej sesji w Czernichowie Adam Kowalik, komendant krzeszowickiej policji. W czernichowskiej gminie bolączką są włamania, zwłaszcza do budowanych obiektów, które często nie są odpowiednio zabezpieczone. – Nie ma tu wielu rozbojów i grup pseudokibiców, ale zanotowano wzrost chuligańskich występków – dodał komendant, zapowiadając starania się wzorem lat ubiegłych o dodatkowe patrole z komend wojewódzkiej i powiatowej.

Nie ma tu też zbyt wielu groźnych zdarzeń drogowych, ale specyfiką są zagrożenia stwarzane na drogach przez wielu nietrzeźwych rowerzystów.

Więcej w Dzienniku Polskim – środa 31.02.2010


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>