Remont z poślizgiem…

24 04 2010

Po długiej zimie rozpoczęły się prace przy remoncie drogi wojewódzkiej Kraków – Chełmek, która do 2012 roku zostanie przebudowana na terenie Kaszowa, Liszek i Kryspinowa oraz na terenie sąsiedniej Gminy Czernichów.

Łączny koszt inwestycji przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Liszki przekroczy 10 mln zł. Udział finansowy Gminy wyniesie 661 tys. zł; Powiatu Krakowskiego – 250 tys. zł, a pozostałe środki finansowe będą pochodzić z budżetu Samorządu Wojewódzkiego oraz z dofinansowania Unii Europejskiej. Na terenie Gminy Liszki zostanie położone ponad 5 kilometrów nowej nawierzchni asfaltowej oraz udrożnione będą przepusty drogowe i odtworzone rowy odwadniające. Powstanie dziesięć bezpiecznych zatok autobusowych.
W ramach prowadzonych prac ułożone zostanie prawie 3 kilometry krawężnika pod budowę chodników w kolejnych latach.
Mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie ruszyła w lutym budowa nowego mostu na Sance pomiędzy Liszkami i Kryspinowem. Ze względu na złożone odwołania, przedłużyła się procedura uzyskania pozwolenia na budowę i pracę ruszą najwcześniej we wrześniu. Wtedy to obecna przeprawa mostowa zostanie rozebrana, a w jej miejscu powstanie szerszy most.
Także mimo wcześniejszych deklaracji wykonawcy, nie rozpoczęto jesienią budowy ronda w Liszkach (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową na Czernichów). Prace rozpoczęto dopiero wiosną i mają zostać zakończone do połowy bieżącego roku. Ważą się losy budowy chodnika od powstającego ronda do już istniejącego chodnika w Liszkach. Samorząd Gminy Liszki zadeklarował pokrycie połowy kosztów jego budowy, ale ostateczne decyzje o jego budowie zapadną w najbliższych tygodniach.
Kontynuowana jest natomiast budowa chodnika w Kaszowie na odcinku około 700 mb. Gmina współfinansuje w połowie jego koszty budowy (około 300 tys. zł), które mają zostać zakończone do końca maja br. (TAŁ)

Źródło: e-Gazeta ‘Ziemia Lisiecka’ » Kwiecień 2010


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>