UE: Nowe częstotliwości dla bezprzewodowego dostępu do Internetu

11 05 2010

Komisja Europejska chce ustanowienia zharmonizowanych przepisów technicznych dotyczących przeznaczenia przez państwa członkowskie częstotliwości radiowych w paśmie 800 MHz na potrzeby szybkiego, bezprzewodowego dostępu do Internetu. Podejmując decyzję o zmianie aktualnego przeznaczenia częstotliwości wynikającej z przejścia z telewizji analogowej na cyfrową, państwa członkowskie powinny stosować zharmonizowane przepisy techniczne, celem udostępnienia bezprzewodowych zastosowań szerokopasmowych.

– Decyzja ta otwiera drogę do wdrożenia nowatorskich technologii szerokopasmowych i zaspokojenia szybko rosnącego popytu na usługi bezprzewodowe. Zachęcam państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków w celu wykonania decyzji, tak aby przedsiębiorstwa europejskie i obywatele Europy mogli w pełni czerpać korzyści z przejścia na telewizję cyfrową – powiedziała komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes.

Komisja wspiera wykorzystywanie pasma 790-862 MHz na potrzeby usług łączności elektronicznej i oczekuje szybkiej reakcji ze strony państw UE, ponieważ skoordynowane gospodarowanie tym zakresem może przynieść gospodarce UE zastrzyk w wysokości 44 mld euro i pozwoli na osiągnięcie celu przewidzianego w strategii UE 2020, tj. na udostępnienie wszystkim mieszkańcom Europy szybkich łączy internetowych do końca 2013 r. (wraz ze stopniowym wzrostem ich szybkości do 30 Mb/s i powyżej w 2020 r.).

Dzięki nowym przepisom urządzenia radiokomunikacyjne, takie jak telefony lub stacje bazowe pracujące w paśmie 800 MHz, będzie można z powodzeniem stosować w sieciach szerokopasmowej łączności bezprzewodowej, takich jak technologia komórkowa czwartej generacji (np. LTE lub Wimax). LTE i Wimax pozwalają na przetwarzanie i przesyłanie bez zakłóceń większej ilości informacji niż obecnie, np. na potrzeby wysokiej jakości strumieniowej transmisji wideo na żądanie w telefonach komórkowych, smartfonach lub innych urządzeniach.

Eksperci z branży telekomunikacyjnej szacują, że infrastruktura potrzebna do zapewnienia pokrycia szerokopasmowej łączności komórkowej wykorzystującej pasmo 800 MHz będzie około 70 proc. tańsza niż infrastruktura wykorzystująca częstotliwości radiowe użytkowane obecnie przez technologię komórkową trzeciej generacji (UMTS). Niższe koszty związane z wprowadzeniem takich sieci sprawią, że inwestycje takie staną się bardziej atrakcyjne dla operatorów, co powinno zwiększyć geograficzny zasięg bezprzewodowych usług szerokopasmowych.

Pasmo 800 MHz było dotychczas stosowane na potrzeby rozpowszechniania sygnału naziemnej telewizyjnej analogowej w większości państw członkowskich. Ustanowione w decyzji nowe przepisy określają warunki przeznaczenia blisko jednej czwartej częstotliwości, które zostaną zwolnione po przejściu z telewizji analogowej na cyfrową (co ma nastąpić do końca 2012 r.). Komisja prowadzi obecnie prace nad programem polityki dotyczącej widma radiowego, który uwzględni inne elementy dywidendy cyfrowej i być może będzie również zawierać datę udostępnienia pasma 800 MHz przez wszystkie państwa członkowskie.


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>