Małopolska na internetowej autostradzie za pięć lat

24 07 2010

Koniec z białymi plamami internetowymi w Małopolsce? Do końca 2015 r. Małopolska Sieć Szerokopasmowa ma objąć swoim zasięgiem ponad 90 proc. mieszkańców województwa i prawie wszystkie instytucje publiczne.

Polska jest dziś na trzecim miejscu od końca wśród krajów UE pod względem dostępu do szerokopasmowego internetu. Za nami są jedynie Rumunia i Bułgaria. Podczas gdy kraje przodujące w rankingu (Dania, Niemcy czy Francja) mają ponad 30-proc. dostęp do szybkiego łącza, nasz jest na poziomie zaledwie 13,5 proc. Podobnie jest w Małopolsce, ale właśnie w naszym województwie ma się to szybko zmienić.

Czym jest szerokopasmowy dostęp do internetu? – Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie drogi gminnej i autostrady. O ile na drodze lokalnej ruch jest niewielki ze względu na różne ograniczenia, o tyle na autostradzie możemy jechać znacznie szybciej i mniej nas ogranicza. Tak samo jest z szerokopasmowym internetem. Umożliwia on szybsze przeglądanie stron, a także usprawnia wysyłanie i pobieranie plików – tłumaczy Przemysław Wójcik, właściciel firmy informatycznej Lanox.

Z takiego internetu już za kilka lat będą mogli korzystać prawie wszyscy Małopolanie. Samorząd województwa i dwie krakowskie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza – wraz ze wspólnie wybranym podmiotem prywatnym stworzą projekt Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. W tym tygodniu zarząd województwa zdecydował, że jego wykonanie odbędzie się w oparciu na modelu partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Małopolska ma szansę stać się liderem w tworzeniu partnerstwa publiczno-prywatnego w skali kraju. Po raz pierwszy współpracujemy z uczelniami wyższymi na tak szeroką skalę – przekonuje marszałek Marek Nawara.

Z projektu zadowoleni są również przedstawiciele krakowskich uczelni, które zaangażowały się w przedsięwzięcie. – Udział AGH, poza wkładem finansowym, będzie polegał głównie na przekazaniu know-how naszych naukowców oraz współdecydowaniu o kształcie całego przedsięwzięcia na wszystkich jego etapach – mówi Bartosz Dembińskim, rzecznik AGH.

Współdziałanie na podstawie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego umożliwiła tegoroczna nowelizacja ustawy. Projekt szerokopasmowego internetu będzie finansowany przez samorząd województwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (35 milionów euro) i uczelnie (każda po 5 mln zł) oraz wkład partnera prywatnego (około 144 mln zł). Budową sieci oraz jej eksploatacją zajmie się spółka celowa utworzona w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

– Mamy nadzieję, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy uda się nam wyłonić inwestora prywatnego – dodaje Nawara. Partner prywatny ma być wyłoniony w przetargu – swoje zyski będzie czerpał z opłat za użytkowanie sieci. Zyski uczelniano-samorządowej spółki będą przeznaczone na rozwój sieci, tak by skorzystało z niej zakładane ponad 90 proc. gospodarstw domowych i 100 proc. firm i instytucji administracji publicznej.

Wybudowanie infrastruktury o długości blisko 3,5 tys. km, która oplecie całą Małopolskę, ma poprawić sytuację gospodarczą regionu. – Dostępność szybkiego pasma usprawni działanie administracji, poprawi jakość komunikacji, a także wpłynie korzystnie na funkcjonowanie małopolskich przedsiębiorstw – przekonuje Nawara. – Szybkie łącze dobrze wpłynie na rynek pracy. Usprawni zdalną pracę, a także wymianę informacji między instytucjami publicznymi. Może również wpłynąć na obniżenie kosztów komunikacyjnych – wielu abonentów pewnie zrezygnuje z telefonu stacjonarnego na rzecz telefonii internetowej – przewiduje Wójcik.

Źródło: gazeta.pl Kraków – piątek 23.07.2010


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>