Powszechny Spis Rolny 2010

6 08 2010

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

Dane zebrane w spisie rolnym:

  • pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
  • pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
  • dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
  • w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi załącznikami:

Wybrane informacje:

Obchód przedspisowy

W dniach od 9 do 23 sierpnia br. zostanie przeprowadzony  obchód  przedspisowy,  w  trakcie którego rachmistrze spisowi, przekażą informacje o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w spisie.

Metody spisu

•  Od  1  września  do  17  października  br.  –  samospis  internetowy.  Na  stronach  internetowych  www.stat.gov.pl,    oraz  www.spis.gov.pl   będzie udostępniony   elektroniczny    formularz    przeznaczony    wyłącznie  dla  Państwa  i  tylko  Państwo   będą mogli uzyskać  do  niego  dostęp  (on-line). Pamiętajmy!    Od  momentu  pierwszego  zalogowania do formularza dane można wprowadzać i uzupełniać przez 14 dni. Przed rozpoczęciem   spisu   elektroniczne   formularze spisowe  dla  każdego gospodarstwa  rolnego zostały już częściowo wypełnione dostępnymi danymi  pochodzącymi  ze  źródeł  administracyjnych. Brakujące dane należy uzupełnić, a jeśli pojawią się błędne informacje – skorygować je. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza dostępna będzie na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl

•  Dla gospodarstw, które nie mają dostępu do Internetu  istnieje  możliwość  samodzielnego spisania  się  metodą  off-line.  Polega  ona  na wypełnianiu  „czystych”   formularzy   elektronicznych, które nie zawierają żadnych danych. Formularze można pobrać na nośnikach elektronicznych  w  Gminnym  Biurze  Spisowym (Urząd  Gminy)  i Wojewódzkim  Biurze  Spisowym (Urząd Statystyczny).

•     Od 8 września do 31 października br. ankieterzy  statystyczni  będą  realizować  wywiady telefoniczne. Skontaktują się z tymi użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali się  przez  Internet.  Ankieterzy  są  pracownikami  urzędów  statystycznych  i  dzwoniąc  do respondentów  są  zobowiązani  podać  swoje dane  identyfikacyjne. Tożsamość  ankieterów można  w  każdej  chwili  sprawdzić  w  wojewódzkim urzędzie statystycznym.

•     Od 8 września do 31 października br. użytkownicy  gospodarstw  rolnych,  którzy  wcześniej  nie  dokonali  samospisu  lub  nie  spisali się   poprzez   wywiad   telefoniczny,   zostaną odwiedzeni  przez  rachmistrzów  spisowych. Pamiętajmy!  Rachmistrz  spisowy  musi  nosić w  widocznym  miejscu  identyfikator  ze  zdjęciem,  imieniem  i  nazwiskiem  oraz  pieczęcią urzędu   statystycznego,   pieczątką   imienną  i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrz jest osobą  przeszkoloną  w  zakresie  przeprowadzania spisu i złożył na piśmie przyrzeczenie bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Rachmistrz  przeprowadzając  wywiad  będzie wprowadzać   informacje   do   przenośnego urządzenia  elektronicznego  –  hand-held.  Zebrane  dane  będą  automatycznie  kodowane  i przesyłane do serwera GUS.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>