Sesja Rady Gminy

27 08 2010

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że LIV sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2010 r. (piątek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (sala 120, I piętro).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie odznaczenia państwowego.
4. Przyjęcie protokołów z LII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 25 czerwca 2010 r. i LIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2010 r.
5. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy Czernichów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
I. nadania imienia Szkole Podstawowej oraz nadania imienia Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Rybnej;
II. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czernichów;
III. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
IV. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
V. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
VI. zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010;
VII. zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010;
VIII. zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010;
IX. ustalenia wysokości kwot oddanych do dyspozycji sołectw w ramach budżetu Gminy Czernichów na rok 2011;
X. uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Czernichów w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Czernichów
Jacek Podgórski


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>