Czy sołtys powinien być także radnym?

19 09 2010

SAMORZĄD. Tylko w gminie Czernichów samorządowcy nie łączą obu tych funkcji.

… Pełnienie funkcji w samorządzie traktowane też bywa głównie jako źródło dochodu. W niektórych gminach dieta radnego i sołtysa może sięgać ponad 2 tys. zł. I tak w gminie Zielonki sołtysi, w zależności od liczby mieszkańców w danej miejscowości – otrzymują dietę od 550 do 900 zł, w gminie Liszki od 600-800 zł, ale już np. w Iwanowicach, Kocmyrzowie-Luborzycy, Słomnikach, Michałowicach, Sułoszowej, Świątnikach Górnych, Wielkiej Wsi – od 200 do ponad 300 zł. …

… Problemu z łączeniem obu funkcji nie ma w gminie Czernichów, jak w żadnej innej w powiecie krakowskim. – U nas żaden sołtys nie jest radnym i myślę, że to dobry układ – mówi Szymon Łytek, wójt gminy, gdzie sołtysi są dobrze zorientowani w sprawach gminy, ponieważ uczestniczą w każdej sesji. Taki wymóg jest też m.in. w gminach Jerzmanowice-Przeginia, Mogilany, Sułoszowa, Świątniki Górne, Zielonki. Nie ma go np. w gminach Skała i Skawina, gdzie w obradach uczestniczą pojedynczy sołtysi czy przewodniczący osiedli. …

Więcej w Dzienniku Polskim – sobota 18.09.2010

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/powiat-krakowski/1062989-czy-soltys-powinien-byc-takze-radnym.html,0:pag:2,0:pag:1#nav0


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>