Drożej za wodę

6 10 2010

Zmieniły   się   stawki   opłaty   za   wodę.  Obowiązywać będą do 31 sierpnia 2011 roku. Na ostatniej sesji radni zatwierdzili podwyżkę. Uchwalone nowe stawki opłat i tak nie pokryją rzeczywistych kosztów. W przypadku wody inne stawki są dla odbiorców indywidualnych, inne dla przedsiębiorców. Od lat są zróżnicowane, w zależności od źródła pochodzenia.

– Więcej kosztuje woda, którą kupujemy w Alwerni, a mniej pobierana z naszych studni.  Uchwalone  nowe  stawki  opłat  i tak nie pokryją rzeczywistych kosztów – mówi Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów.

– Co roku dopłacamy do wody, co roku zastanawiamy się też jak ujednolić stawki, tak by wszyscy mieszkańcy gminy płacili tyle samo.

Nowe stawki za metr sześcienny wody (dotychczasowe w nawiasie)
–  dla  mieszkańców  z  miejscowości  zaopatrywanych  z  gminnych  ujęć:  części Czernichowa,  Dąbrowy  Szlacheckiej,  Kamienia,  Kłokoczyna,  Rusocic,  części Rybnej, Wołowic, Zagacia – 2,90 zł. za metr sześcienny (2,65zł.), dla przedsiębiorców tego rejonu – 4,10 zł. (3,80).
– dla mieszkańców z miejscowości zaopatrywanych w wodę kupowaną w Alwerni:  części  Czernichowa,  Nowej  Wsi  Szlacheckiej,  Czułówka,  Przegini  Duchownej, Przegini Narodowej, części Rybnej – 3,20 zł (3,00) zł, dla firm – 4,40zł (4,20).
– odprowadzenie metra sześc. ścieków kanalizacją komunalną kosztować będzie 2,85 zł (2,50).
– odbiorcy ścieków z posesji z szambami za ich wywóz do oczyszczalni ścieków zapłacą 5,00 zł (bez zmian).
Opłata  abonamentowa  jest  jednakowa  dla  wszystkich  odbiorców  i  wynosi 2,00 zł.
Do cen, które podane są w taryfach doliczony będzie również VAT.


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>