Wygrali proces i doczekają się studium

24 02 2011

PRAWO. Gmina Czernichów wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie proces z krakowską Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w sprawie odmowy uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

RDOŚ nie chciała zgodzić się m.in. na przekształcenie niektórych gruntów rolnych w budowlane, np. należących do powiatu. Uważa też, że część istniejących terenów przeznaczonych pod zabudowę powinna zostać przekształcona w korytarz ekologiczny. Z takim stanowiskiem nie zgodziła się gmina. – Przecież to wiązałoby się w ogromnymi problemami oraz kosztami. Właściciele działek budowlanych zażądaliby odszkodowania za taką zmianę w dokumencie planistycznym. Spadłoby to na gminę – mówi wójt Szymon Łytek.

Zaznacza, że władze nie mają zamiaru zabudowywać gminy, dbają, aby zachowane były tereny leśne, rolne i zielone, ale nie można ludziom zabrać tego, co mają przyznane od dawna i np. tworzyć korytarza ekologicznego na budowlanym obszarze.

Jednak gmina nie przekonała RDOŚ-u, który odmówił uzgodnienia projektu studium, w którym było 15 spornych punktów. Oznaczało to wszczęcie od nowa procedury tworzenia tego dokumentu. – Musielibyśmy liczyć się z protestami mieszkańców, którzy na nowe studium czekają od dawna i wciąż nas o nie dopytują – dodaje wójt.

Projekt studium był gotowy w marcu ubiegłego roku. Potem pozytywnie zaopiniowało go 18 instytucji. W jesieni utknął w RDOS-iu. Po wtorkowej rozprawie, kiedy WSA w całości uwzględnił skargę gminy, może ona przystąpić do wyłożenia studium do publicznego wglądu, a następnie – jeśli RDOŚ nie odwoła się od postanowienia WSA – uchwalenia go.

Uchwalone studium pozwoli na przystąpienie do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego, którego gmina nie ma.
(EKT)

więcej w Dzienniku Polskim – czwartek 24 luty 2011


Opcje

Info

1 Odpowiedź do “Wygrali proces i doczekają się studium”

26 04 2011
czytelnik (18:55:25) :

chciałam zapytać o sygnaturę sprawy, ponieważ chciałabym przeczytać uzasadnienie wyroku

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>