Dofinansowanie na założenie firmy – dwa projekty: “Mały biznes” i “Misja: firma”

27 06 2012

PIERWSZY PROJEKT: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Sądecka Izba Gospodarcza zapraszają osoby przedsiębiorcze, które mają pomysł na biznes, do udziału w projekcie: „Mały biznes” – www.malybiznes.mistia.pl

 ADRESACI PROJEKTU:

 • osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
 • osoby, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Tarnowa lub powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego,
 • osoby w wieku: do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia i/lub osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku,
 • osoby niepodlegające wykluczeniom z udzielania wsparcia z POKL. Działania 6.2

 W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dotację na uruchomienie firmy, średnio na 1 uczestnika 25 000 PLN dla 72 z 90 uczestników projektu,
 • wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/m-c przez pierwsze 6 lub 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej

 MIEJSCE szkoleń i doradztwa: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz,

 TERMINY REKRUTACJI:

 • od 25 czerwca do 10 lipca 2012 r. – nabór dla osób w wieku powyżej 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych,
 • od 23 do 31 lipca 2012 r. – nabór dla osób w wieku do 25 roku życia.

 PUNKTY REKRUTACYJNE:

 • Ośrodek MISTiA w Tarnowie,

ul. Sikorskiego 5, 33-100 Tarnów, Tel.: 14 621 22 16, e-mail: tarnow(malpka)mistia.org.pl

 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,

ul. Szlak 73 a, 31-153 Kraków, Tel.: 12 633 51 54, 12 633 98 00

 • Sądecka Izba Gospodarcza,

ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, Tel.: 18 44 99 164

DRUGI PROJEKT: Informacja dotycząca realizowanego przez firmę PERFEKTA, projektu pn. MISJA: FIRMA, skierowanego do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Firma PERFEKTA Elwira Bowers zaprasza osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie MISJA: FIRMA.

Oferujemy:

– szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowania biznes planu,

– bezzwrotną dotację w wysokości do 25 000 zł,

– wsparcie pomostowe kapitałowe (800zł miesięcznie przez pół roku) oraz doradcze (6 godz. na każdego BO).

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, które:
– zamieszkują powiat: krakowski, proszowicki, tarnowski, m.Tarnów.
oraz
– są osobami do 25 roku życia lub powyżej 50 roku życia lub niepełnosprawnymi.

Do projektu przyjmowane będą osoby według następującego podziału:

Powiat

Osoby w wieku 15-24 lata

Osoby w wieku 50-64 lata

Osoby niepełnosprawne

Razem

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

proszowicki

3

2

0

0

0

0

5 (3K/2M)

tarnowski

10

6

0

0

0

0

16 (10K/6M)

krakowski

0

0

4

6

1

1

12 (5K/7M)

m. Tarnów

0

0

3

3

2

1

9 (5K/4M)

Razem

13

8

7

9

3

2

42/23K/19M

21

16

5

42

Nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu odbędzie się w dniach: 21 czerwca – 4 lipca 2012r.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w biurze projektu osobiście bądź nadsyłać pocztą lub kurierem. Istnieje możliwość odbioru dokumentów przez personel projektu od osób z niepełnosprawnością po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.misja.perfekta.biz.pl oraz w biurze projektu.

Kontakt:

Biuro Projektu

ul. Garczyńskiego 17/3
31-524 Kraków
tel. +48 61 642 94 46, kom. 798 242 891
misja(małpka)perfekta.biz.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>