Nowe zasady odbioru odpadów 2/2

28 03 2013

czysta_gmina

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 1 lipca 2013 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady z nieruchomości zamieszkanych przejmie gmina. W przetargu zostanie wyłoniony wykonawca – firma, która będzie odbierać odpady od mieszkańców gminy. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez mieszkańców.

W pierwszym etapie wdrażania systemu nie będą nim objęte tak zwane nieruchomości niezamieszkane (instytucje, firmy, szkoły, sklepy …). Ich właściciele powinni mieć podpisane umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów. To, czy takie umowy będą zawarte, będzie podlegać kontroli przez gminę. Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest na nieruchomości zamieszkanej, jej właściciel – oprócz złożenia deklaracji z części zamieszkanej – musi zawrzeć umowę na odbiór odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>