Raport o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Czernichów

20 05 2013

nadkomisarz_Maciej_WoszczynaKomendant komisariatu w Krzeszowicach nadkomisarz Maciej Woszczyna przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Czernichów za ubiegły rok. Nie krył zadowolenia z powodu spadku przestępczości i efektywnej pracy policjantów.

– W 2012 roku zgłoszono w Komisariacie Policji w Krzeszowicach 469 przestępstw, podczas gdy w roku 2011 było ich 868. Nastąpił spadek o 399 zgłoszeń. Mieszkańcy gminy Czernichów zgłosili w ubiegłym roku 88 przestępstw, podczas gdy w 2011 roku było ich aż 188 – mówił komendant. Wśród zgłoszeń od mieszkańców Czernichowa 12 dotyczyło kradzieży mienia (w 2011 – 26 przypadków), 2 kradzieży pojazdu, 9 kradzieży z włamaniem (27 w 2011 roku). Dziesięć interwencji wiązało się z uszkodzeniem mienia (w 2011 – 21). Zmniejszyła się również liczba bójek i pobić ( w 2011 roku było ich 5, w ub. 1) oraz rozbojów (4 przypadki w 2011 roku, 3 w ub. roku). Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa policjanci zatrzymali w gminie Czernichów 69 przestępców. Zwiększyła się za to liczba pijanych kierowców, w 2012 roku policjanci zatrzymali 56 kierowców na „podwójnym gazie”, podczas gdy rok wcześniej było ich 23. Jak co roku, tak i w ubiegłym policjanci przewozili nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień. W 2012 nocowało w niej 13 mieszkańców gminy (niektórym tak się spodobało, że nawet wielokrotnie …).

– Pracy przysporzyli nam nieletni, którzy popełnili 87 czynów karalnych. Były wśród nich rozboje, kradzieże z włamaniem, były też czyny innego rodzaju. W jednym z postępowań policjanci ustalili, że nieletni dopuścili się tzw. innych czynności seksualnych wobec osoby poniżej lat 15 (w tym wypadku dotyczyło to dziecka w wieku lat 12), prezentowania osobie poniżej lat 15 czynności seksualnej oraz utrwalania treści pornograficznych z udziałem osoby małoletniej poniżej lat 15 i rozpowszechniania tych treści osobom małoletnim. Spraw-cami zdarzenia byli uczniowie dwóch gimnazjów (9 osób), a doszło do niego gdy przebywali na wagarach. Sprawą zajął się sąd – mówił komendant. Inne postępowanie dotyczyło zdarzeń, w Rybnej, gdzie dwóch nieletnich sprawców stosując groźby bezprawne doprowadziło małoletniego chłopca do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem, uzyskując od niego około 865 zł. Nieletnim nie udało się, z uwagi na interwencję policji, uzyskać dodatkowych 570 zł. W porównaniu z rokiem 2011 zmalała liczba zdarzeń drogowych. Na terenie gminy doszło do 10 wypadków ( w 2011 roku było ich 15), 35 kolizji (rok wcześniej – 53). Rannych zostało 14 osób (w 2011 – 20).

Źródło: Orka – kwiecień 2013.


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>