Kancelaria Radcy Prawnego w Liszkach zaprasza na nową stronę

24 08 2014

kancelaria_radcy_prawnego_paulina_kajda_liszki_krakowNasza Kancelaria świadczy usługi prawne nie tylko na terenie Krakowa i Małopolski, ale i na terenie całego kraju. Jesteśmy elastycznie nastawieni do oczekiwań naszych Klientów. Pozwala na to taka organizacja pracy, która zapewnia mobilność, szybki kontakt z Klientem oraz efektywne wykorzystywanie nowoczesnych metod komunikowania się na odległość. Czas pracy dopasowujemy do możliwości i oczekiwań zainteresowanych naszymi usługami.

Świadczymy poradnictwo oraz pomoc prawną kompleksowo, poczynając od wstępnego rozpoznania sprawy, poprzez próby ugodowego jej załatwienia, oraz w razie konieczności poprzez składanie pism, pozwów, wniosków do sądów, urzędów i reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej.

Pomagamy również w kwestiach incydentalnych, między innymi:

 • udzielamy ustnych porad prawnych w bieżących sprawach klientów,
 • interpretujemy przepisy prawne (ustnie lub na piśmie zależnie od stopnia skomplikowania),
 • sporządzamy pisemne opinie prawne,
 • poświadczamy za zgodność odpisów z oryginałami dokumentów.

więcej informacji na stronie kancelarii: www.kajda.eu oraz poniżej

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

1. prawa Cywilnego:

– sprawy o prawa własności nieruchomości i ruchomości (m. in. o naruszenie prawa własności, wydanie nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe w tym drogi koniecznej, przesyłu, zasiedzenie, naruszenie posiadania).

– z zakresu zobowiązań (m.in.: opiniowanie i sporządzanie umów, powództwa o zapłatę, postępowania o odszkodowanie za niewykonanie umów, z tytułu czynów niedozwolonych)

– z zakresu spadków (m.in. przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zachowek, dział spadku),

2. prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwody,
 • separacje,
 • podział majątku wspólnego
 • zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej,
 • alimenty,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • z zakresu władzy rodzicielskiej,

3. prawa karnego (z wyłączeniem funkcji obrończych w procesie karnym),

4. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. roszczenia ze stosunku pracy, problematyka ubezpieczeń społecznych, rent i emerytur ZUS i KRUS)

5. prawa handlowego,

6. prawa zamówień publicznych

oraz w innych jego dziedzinach.

Prawnicy

Radca prawny Paulina Kajda

 • absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. (egzamin magisterski złożyła w 2006 r. z wynikiem bardzo dobrym). W latach 2007-2010 odbywała w okręgu Prokuratury Okręgowej w Krakowie aplikację prokuratorską, którą ukończyła egzaminem państwowym z wynikiem bardzo dobrym. Od 2007 r. pracuje w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, gdzie od 2011 r. jest Kierownikiem Referatu Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolkalowymi i Garażami Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami. Od 2011 r. jest radcą prawnym.

 • specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, gospodarczym, administracyjnym i prawie nieruchomości.
  Radca prawny Daniel Kajda

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (egzamin magisterski złożył w 2005 r.). W latach 2007-2010 odbywał w okręgu Prokuratury Okręgowej w Krakowie aplikację prokuratorską, którą ukończył egzaminem państwowym z wynikiem dobrym plus. W latach 2006-2011 pracował w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, a następnie w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w Wydziale Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Jako radca prawny prowadzi obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.

 • Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, administracyjnym, prawie nieruchomości, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Radca prawny Daniel Kajda

 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. (egzamin magisterski złożył w 2005 r.). W latach 2007-2010 odbywał w okręgu Prokuratury Okręgowej w Krakowie aplikację prokuratorską, którą ukończył egzaminem państwowym z wynikiem dobrym plus. W latach 2006-2011 pracował w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, a następnie w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie w Wydziale Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Jako radca prawny prowadzi obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.

 • Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, administracyjnym, prawie nieruchomości, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Kancelaria Radcy Prawnego
Liszki 312
32-060 Liszki


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>