Rusocice na razie bez oczyszczalni ścieków

29 01 2015

zmodernizowana_oczyszczalnia_sciekow_w_wolowicachInwestycje. Radni połączyli Przeginię Duchowną i Wołowice w jedną aglomerację, przez co zwiększyli jej szansę na uzyskanie unijnych funduszy chroniących środowisko

Gmina Czernichów jest podzielona na trzy aglomeracje: Rusocice, Przeginię-Duchowną, Wołowice. Wymóg wyznaczenia takich obszarów związany był z ubieganiem się o pieniądze z programów unijnych na inwestycje chroniące środowisko. Głównie chodzi o budowę kanalizacji z Funduszu Spójności, bardzo trudnego programu, ale dającego największe dotacje.

Żeby je otrzymać gminy muszą spełniać określone kryteria. I tak, obszar na którym ma powstać sieć musi być odpowiednio zaludniony. W jednej aglomeracji muszą być podłączone gospodarstwa z przynajmniej 10 tysiącami mieszkańców. Tego wskaźnika nie spełniała aglomeracja Rusocice. Dlatego przygotowywana jest jej likwidacja.

– Nie oznacza to, że tam nie będzie inwestycji kanalizacyjnych. Będą przygotowywane, gdy uporamy się z obszarem, gdzie już są oczyszczalnie ścieków – zapewnia wójt Szymon Łytek. Analizy wykazały też, że korzystniej będzie połączyć dwie pozostałe aglomeracje w jedną. Decyzja należy do Sejmiku Województwa Małopolskiego po wcześniejszej opinii Rady Gminy.

Samorządowcy z poprzednich kadencji, w dyskusji nad jej wydaniem skoncentrowali się na dawnych decyzjach o modernizacji oczyszczalni w Przegini Duchownej i w Wołowicach. Ta pierwsza powstała 15 lat temu i miała przepustowość 150 m sześć. na dobę. Po niefortunnej rozbudowie w 2005 r., zwiększono ją trzykrotnie. Jednak od tego czasu są z nią spore kłopoty i do działania jest dopuszczana warunkowo. Marian Dudek przyznał, że błędem radnych było przeszkadzanie ówczesnemu wójtowi przy tej inwestycji.

Jacek Podgórski sugerował, że lepiej byłoby postawić nową oczyszczalnię w Rusocicach, gdzie ścieki byłyby odprowadzane do dużej rzeki Wisły (w Przegini spływają do potoku Rudno). – Gminy na nią nie stać, bo będzie kosztować dwa, trzy razy więcej, niż modernizacja przegińskiej.

Poza tym w pierwszej kolejności musimy myśleć o odprowadzaniu ścieków z już skanalizowanych rejonów – tłumaczy wójt. Do oczyszczalni w Przegini docierają ścieki z tej wioski, Czułówka i Rybnej. Urządzenia są na granicy możliwości i rozbudowa jest konieczna. Do października zostanie opracowany projekt na to zadanie.

Do oczyszczalni w Wołowicach spływają ścieki z części tej miejscowości i Czernichowa. Zdaniem Mariana Paszczy pospieszono się z jej rozbudową, gdyż nie jest w pełni wykorzystana. Od zeszłego roku jej przepustowość z 720 m sześc. zwiększyła się do 1250 m sześc.

– To tak jakby ktoś kupił dwa samochody, jeździł jednym, a drugi stał w garażu – stwierdził radny. Szymon Łytek odpiera ten argument: – Pracują tylko urządzenia przyjmujące ścieki dowożone, ale musimy być przygotowani na odbiór z: Nowej Wsi Szlacheckiej, Dąbrowy Szlacheckiej i Zagacia. Na ich kanalizowanie są gotowe projekty – wyjaśnia wójt.

Zdaniem Dudka było to dobre posunięcie. Przypomniał Paszczy, że to on jako wójt zaszczepił w ludziach chęć budowy kanalizacji. Opinię o połączeniu dwóch aglomeracji w jedną uchwalono 10 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się.


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>