Nowa Rada Gminy Czernichów

2 04 2015
Radni Rady Gminy Czernichów i wójt kadencji 2014-2018. Od lewej: Wojciech Mateusz Szymula, Agnieszka Jolanta Panek  Szymon Łytek (wójt), Józef Suchanik, Bartłomiej Feluś, Marian Zdzisław Paszcza, Robert Piotr Jaros, Iwona Agata Fic, Jacek  Podgórski, Joanna Stanisława Wrońska, Marian Dudek, Bożena Anna Dudek, Marcin Władysław Nowak, Katarzyna Zabagło, Zbigniew Maciej Kędzierski, Konrad Świadek.

Radni Rady Gminy Czernichów i wójt kadencji 2014-2018. Od lewej: Wojciech Mateusz Szymula, Agnieszka Jolanta Panek, Szymon Łytek (wójt), Józef Suchanik, Bartłomiej Feluś, Marian Zdzisław Paszcza, Robert Piotr Jaros, Iwona Agata Fic, Jacek Podgórski, Joanna Stanisława Wrońska, Marian Dudek, Bożena Anna Dudek, Marcin Władysław Nowak, Katarzyna Zabagło, Zbigniew Maciej Kędzierski, Konrad Świadek.

Radny Marian Dudek

Komitet wyborczy: KWW Przyszłość Gminy Czernichów.

Od  urodzenia  mieszka  w  gminie  Czernichów.  Jak powiedział,  ma  dwie  miłości  w  życiu.  Pierwsza  to wspaniała rodzina, a druga to praca na rzecz lokalnego społeczeństwa. O sobie mówi, że jest stanowczy, ale zawsze otwarty na argumenty drugiej strony. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, choć czasem na ich realizację trzeba poczekać. Zawodowo związany jest ze szkolnictwem w gminie Czernichów.

Jestem członkiem komisji… Dlaczego?
Jest przewodniczącym  Komisji Budżetu i Finansów, członkiem Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej oraz Inwestycji i Rozwoju. Jestem członkiem kilku komisji, w tym przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów. Zgłosiłem się do pracy w nich z  prozaicznego  powodu.  Mianowicie przez poprzednie lata jako radny uczestniczyłem w pracach tych komisji, czy to jako członek, czy zwykły radny nie należący do danej komisji. Znam problemy i myślę, że mój osobisty wkład w pracę w komisjach będzie dla całej rady znaczący.

Najważniejszą  rzeczą,  jaką  każdy  radny powinien wiedzieć, bez względu na przekonania, partię, czy komitet, z którego  startuje,  jest  działanie  dla  dobra gminy, bycie pomocą dla każdego wójta, starosty czy prezydenta miasta w podejmowaniu  decyzji  i  doradzaniu.  Nie chodzi o to, aby nie mieć swojego zdania, ale o to, aby każda sprawa i wnioski były konstruktywne i służyły rozwojowi. Pamiętając, że radny działa na rzecz całej gminy, najważniejsze dla mnie będzie…

Nie ma w gminie spraw ważnych i mniej ważnych.  Będę  się  zajmował  tym  co w  danym  momencie  jest  ważne,  ale też  zwracał  uwagę,  jak  to  w  przyszłości  wpłynie  na  funkcjonowanie  gminy. Zbliża się ostatni okres, kiedy Polska dostanie największe dofinansowanie środków z Unii Europejskiej. Będę zabiegał o to, aby gmina jak najwięcej z nich skorzystała.  Moim  konikiem  nadal  będzie poprawa  jakości  dróg  gminnych  i  powiatowych oraz kanalizacja i wodociągi.

 

Kontakt dla mieszkańców: 505 457 336; 12 280 23 39; mmarian5777(na)wp.pl

Radny Marian Zdzisław Paszcza

Komitet wyborczy: KWW Gmina Koło Samorządowe.

Posiada  wykształcenie  wyższe.  Pracuje  w  Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego. Jestem członkiem komisji… Dlaczego? Jest  członkiem  Komisji  Administracyjno-Statutowej  i  Komisji  Gospodarki Komunalnej,  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska.
Pamiętając, że radny działa na rzecz całej gminy, najważniejsze dla mnie będzie…

Najważniejsze sprawy gminy ciągu najbliższej kadencji to:

– pozyskanie na teren gminy (po ponad 10 latach bezczynności w tej dziedzinie) znaczących inwestorów, da dodatkowe miejsca  pracy  dla  mieszkańców  oraz spowoduje  istotny  wzrost  dochodów budżetu gminy;

– skuteczne  pozyskanie  na  najważniejsze  zadania  gminy  funduszy  europejskich przeznaczonych dla Polski na lata 2014-2020. Realizacja tych zadań winna spowodować również pozytywne zmiany w Wołowicach, takie jak:
1.  Docieplenie budynków  szkoły i przedszkola (wraz z remontem dachu) oraz  zamianę  ogrzewania  na  gazowe, co  pozwoli  oszczędzić  koszty  funkcjonowania tych placówek.
2. Zakończenie budowy kanalizacji.
3.  Budowa stacji  uzdatniania wody, umożliwiająca  zapewnienie  ciągłości dostaw  wody  w  czasie  suszy  oraz  poprawę jej jakości.
4. Opracowanie koncepcji budowy ciągów  pieszych  i  nowego  odcinka  drogi  w  pobliżu  szkoły  w  Wołowicach  oraz rozpoczęcie budowy chodników.
5.  Odtworzenie  nawierzchni  zniszczonych dróg gminnych.
6.  Zagospodarowanie  wyrobiska  po eksploatacji żwiru.

Kontakt dla mieszkańców: mpaszcza(na)wp.pl

Więcej w następujących numerach Orki: luty, marzec, kwiecień 2015.


Opcje

Info

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>