Brama Krakowska

liszki_piekary_widok_na_opactwo_w_tyncu_2

Liszki, Piekary - widok na Opactwo w Tyńcu

Mników

Mników

Brzeźnica

Brzeźnica

Skawina - Krzęcin

Skawina - Krzęcin

Wisła rozcina swoimi meandrami wyżynny krajobraz na zachód od Krakowa. Brama Krakowska, jak nazywa się dolinę Wisły, rozdziela od siebie dwie piękne i malownicze krainy – Wyżynę Krakowsko-Częstochowską i Pogórze Wielickie.


Gmina Czernichów

Urząd Gminy Czernichów, Czernichów 2, tel. 012 270 21 04, www.czernichow.pl

Sołectwa: Czernichów, Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa, Wołowice, Zagacie, Dąbrowa Szlachecka, Nowa Wieś Szlachecka, Czułówek, Kłokoczyn, Rusocice i Kamień.

Plan zagospodarowania przestrzennego na całym terenie gminy.

Drogi

Główną drogą zapewniającą połączenie z Krakowem jest droga wojewódzka nr 780. Drogi gminne ok. 100 km

Komunikacja zbiorowa

MPK – wszystkie sołectwa gminy, przewoźnicy prywatni

Media

Sieć wodociągowa zasilana z podziemnych ujęć dostępna jest dla 90 proc. mieszkańców gminy. Sieć kanalizacji sanitarnej funkcjonuje w miejscowościach: Rybna, Czułówek i Czernichów. Dwie oczyszczalnie: Przeginia Duchowna i Czernichów. Projektowane oczyszczalnie: Wołowice (zastąpi oczyszczalnię czernichowską) oraz Kłokoczyn. W gaz ziemny zaopatrywane są jedynie z części: Dąbrowy Szlacheckiej, Rybnej, Nowej Wsi Szlacheckiej i Wołowic. Większość mieszkańców gminy korzysta z gazu płynnego w butlach. Do 2015 roku planowane jest zgazyfikowanie gminy. Sieć energetyczna i telekomunikacyjna – cała gmina. Internet bezprzewodowy dostarcza firma Vilnet z siedzibą w Dąbrowie Szlacheckiej. Ponadto FHU VILNET oferuje usługi informatyczne (np. tworzenie stron internetowych), usługi serwisowe i instalacyjne z branży IT (informatycznej) oraz telewizji naziemnej i satelitarnej (istnieje również możliwość legalnego oglądania cyfry+ lub telewizji na kartę na kilku telewizorach z jednaj karty).

Kościoły i kaplice: Dąbrowa Szlachecka (kościół + kaplica), Wołowice (kościół + kaplica), Czernichów, Rusocice, Kamień, Przeginia Duchowna, Nowa Wieś Szlachecka, Rybna

Przedszkola: Czernichów, Wołowice

Szkoły podstawowe: Czernichów, Kamień, Wołowice, Rybna, Nowa Wieś Szlachecka, Przeginia Duchowna, Rusocice.

Gimnazja: Czernichów, Kamień, Rybna, Wołowice

Szkoły średnie: Czernichów

Opieka zdrowotna: Czernichów, Rybna, Kamień

Apteki: Dąbrowa Szlachecka, Czernichów, Rybna, Kamień

Poczta: Czernichów, Kamień, Rybna

Serwis komputerowy i sklep komputerowy: Dąbrowa Szlachecka

Najdrożej: Wołowice, Dąbrowa Szlachecka, Zagacie i Nowa Wieś Szlachecka 9 – 15 tys. zł/ar.

Przykładowe ceny: Rybna ok. 7 tys. zł/ar, Kamień 2 – 3 tys. zł/ar


Gmina Liszki

Urząd Gminy Liszki, Liszki, tel.: 012 280 62 41, 012 280 62 34; www.liszki.gmina.pl; www.liszki.info

Sołectwa: Liszki, Kaszów, Rączna, Mników, Czułów, Baczyn, Piekary, Kryspinów, Cholerzyn, Morawica, Chrosna, Rączna, Ściejowice, Jeziorzany.

Plan zagospodarowania przestrzennego na terenie całej gminy.

Drogi

Komunikacyjną osią gminy jest droga wojewódzka 780 Kraków – Libiąż z węzłem drogowym na obwodnicy autostradowej w Piekarach. W fazie projektu jest obwodnica Kryspinowa, Liszek i Kaszowa w ciągu drogi 780 w wariantach południowym i północnym; drogi gminne – 170 km; przeprawa promowa na Wiśle Jeziorzany-Kopanka (Skawina).

Komunikacja zbiorowa

MPK – wszystkie sołectwa gminy, przewoźnicy prywatni

Media

Sieć wodociągowa – wszystkie sołectwa. W sieć kanalizacji uzbrojone są sołectwa: Cholerzyn, Budzyń, Liszki, Piekary, Kryspinów. Sieć gazowa dostępna jest we wszystkich sołectwach, podobnie jak sieć telefonii stacjonarnej. Internet bezprzewodowy dostarcza firma Vilnet z siedzibą w Dąbrowie Szlacheckiej.

Przedszkole: Liszki

Szkoły podstawowe: Liszki, Rączna, Piekary, Cholerzyn, Kaszów, Morawica

Gimnazja: Liszki, Mników, Morawica

Szkoły średnie: Piekary

Apteka: Liszki

Opieka Zdrowotna: Liszki

Poczta: Liszki

Najdrożej: Kryspinów, Piekary 14 – 20 tys. zł/ar

Przykładowe ceny: Budzyń i Cholerzyn 11 – 14 tys. zł/ar, Rączna 10 – 12 tys. zł/ar, Mników, Czułów, Baczyn 10 tys. zł/ar


Gmina Skawina

Urząd Miasta i Gminy Skawina, ul. Rynek 1, tel. 012 277 01 00, www.um.skawina.net

Miasto Skawina i sołectwa: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wola Radziszowska, Wielkie Drogi i Zelczyna.

Plan zagospodarowania przestrzennego na terenie całej gminy.

Drogi

Komunikacyjnymi osiami gminy są drogi: krajowa 44 i wojewódzka 953. Budowana jest północna obwodnica miasta Skawina. Przeprawa promowa przez Wisłę Kopanka-Jeziorzany. Linie kolejowe Kraków – Oświęcim i Skawina – Sucha Beskidzka.

Komunikacja zbiorowa

PKP stacje: Skawina, Borek Szlachecki, Wielkie Drogi, Jaśkowice, Rzozów, Radziszów i Wola Radziszowska. MPK we wszystkich sołectwach wspomagane mikrobusami prywatnych przewoźników.

Media

Sieć wodociągowa z wyjątkiem części Woli Radziszowskiej. Skanalizowanie gminy z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Skawinie będzie przebiegać etapami. Aktualnie do sieci jest włączone miasto Skawina i trwa budowa odcinka we wsiach Rzozów i Radziszów. Internet bezprzewodowy dostarcza firma Vilnet z siedzibą w Dąbrowie Szlacheckiej.

Przedszkola: Skawina, Radziszów, Wielkie Drogi, Borek Szlachecki, Wola Radziszowska, Kopanka

Szkoły podstawowe: Skawina, Facimiech, Jaśkowice, Krzęcin, Zelczyna, Polanka Hallera, Jaśkowice, Pozowice, Radziszów, Rzozów, Wielkie Drogi, Borek Szlachecki, Wola Radziszowska, Kopanka

Gimnazja: Skawina, Radziszów

Szkoły średnie: Skawina

Najdrożej: osiedla Skawiny Radziszowskie, Bukowskie, Ogrody i Korabniki do 20 tys. zł/ar.

Przykładowe ceny: Radziszów ok. 12 – 15 tys. zł/ar, Kopanka 10 – 12 tys. zł/ar, Ochodza i Facimiech, Borek Szlachecki, Zelczyna i Krzęcin 4,5 – 7 tys. zł/ar.


Zdaniem specjalisty: Brama Krakowska

Ceny ofertowe działek w gminie Skawina zanotowały bardzo duże spadki. Średnia cena działek budowlanych na terenie gminy Skawina wynosi obecnie ok. 11 600 zł/ar (21 proc. spadku w stosunku do jesieni ubiegłego roku), a mediana cen to 10 000 zł/ar (19 proc. spadku). Najdroższe działki są w samej Skawinie.

Średnia cena działki budowlanej na terenie gminy Liszki wynosi obecnie ok.19 500 zł/ar, a mediana cen to 18 100 zł/ar. Najdroższe działki budowlane wystawiane są w Kryspinowie.

Średnia cena działki budowlanej na terenie gminy Czernichów wynosi obecnie ok. 10 000 zł/a a mediana cen to 8000 zł/ar. Najwięcej za działki budowlane trzeba zapłacić w Dąbrowie Szlacheckiej.

Marcin Uryga, Analityk Działu Badań i Analiz, Emmerson SA

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków oraz Dariusz Jędrzejewski (gazeta.pl – Kraków)

1 Odpowiedź do “Brama Krakowska”

26 10 2010
tworzenie stron (14:38:05) :

Oby wiecej takich artykulow…

Odpowiedz

Możesz używać tagów : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>