Dofinansowanie na założenie firmy – dwa projekty: “Mały biznes” i “Misja: firma”

27 06 2012

PIERWSZY PROJEKT: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Sądecka Izba Gospodarcza zapraszają osoby przedsiębiorcze, które mają pomysł na biznes, do udziału w projekcie: „Mały biznes” – www.malybiznes.mistia.pl

 ADRESACI PROJEKTU:

  • osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
  • osoby, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Tarnowa lub powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego,
  • osoby w wieku: do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia i/lub osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku,
  • osoby niepodlegające wykluczeniom z udzielania wsparcia z POKL. Działania 6.2

 W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dotację na uruchomienie firmy, średnio na 1 uczestnika 25 000 PLN dla 72 z 90 uczestników projektu,
  • wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/m-c przez pierwsze 6 lub 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej Czytaj dalej »


Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów

21 02 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie ogłasza I etap rekrutacji  do udziału w projekcie  „Twój czas – Program aktywizacji  społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc: Grupa I – 20 osób, Grupa II – 8 osób

Czas trwania projektu w 2011r. –  01.01.2011 – 31.12.2011

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

z terenu gminy Czernichów, korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, nie pracujące w wieku aktywności zawodowej, pracujące ale zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych, w przedziale wiekowym pomiędzy 18-58 rokiem życia. Czytaj dalej »