Strefa gospodarcza w Czernichowie – Liczą na zyski i pracę

16 01 2014

czernichow_strefa_gospodarczaCZERNICHÓW. Gmina przystąpiła do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym powstanie strefa gospodarcza. Pierwszy tak duży obszar pod działalność gospodarczą w gminie, zajmie 58 hektarów.

– Chcielibyśmy, aby plan był gotowy najpóźniej we wrześniu. Jedynym problemem w dotrzymaniu tego terminu może być dłuższa procedura w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeklasyfikowanie tego terenu z rolnego w budowlany – obawia się Szymon Łytek, wójt czernichowskiej gminy. Liczy, że minister rolnictwa wyda zgodę na odrolnienie ziemi do trzech miesięcy.

Przypomnijmy, strefa powstanie na gruncie, znajdującym się na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie. Jego właścicielem jest powiat krakowski, który ma w planie utworzenie na tym obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wcześniej zamierza połączyć ten obszar ze szlakami krajowymi i wojewódzkimi. Największą inwestycją ma być most na Wiśle w Czernichowie w miejscu obecnej przeprawy promowej lub na wysokości strefy. – Myślę, że ta druga lokalizacja będzie lepsza, bo dojazd do promu prowadzi wąską drogą między budynkami mieszkalnymi – wójt Łytek tak uzasadnia swoje stanowisko.

Czytaj dalej w Dzienniku Polskim – 16.01.2014: http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1301084-licza-na-zyski-i-prace.htmlProjekt zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów

27 05 2012

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na  podstawie  art.  11  pkt  10  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717  z  późn.  zm.) oraz  art.  39  w  związku z  art.  54  ust.  2  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wójt Gminy Czernichów zawiadamia że  w  związku  z  wprowadzeniem  zmian  wynikających  z  rozpatrzenia  uwag,  wniesionych  zgodnie  z  art.  11  pkt  11  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  projekt  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Czernichów  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko  oraz  opiniami  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Krakowie  i  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krakowie  zostanie  ponownie  wyłożony  do  publicznego  wglądu  w  okresie  od  21  maja  2012  r.  do  2 lipca 2012 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów 2, w celu umożliwienia zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów. Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2012 r.; uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Czernichów lub przesłać na jego adres: 32-070 Czernichów 2, na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zgodnie z art. 54 ust. 3 tejże ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w sposób i w terminie określonym wyżej dla wnoszenia uwag do projektu zmiany studium. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernichów.

Czernichów, dnia 4 maja 2012 r.
Wójt Gminy Czernichów

PROJEKT – WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZERNICHÓW

dostępny jest na stronie Gminy Czernichów – 8 załączników:

http://www.czernichow.pl/str/index.php?option=com_content&task=view&id=1372&Itemid=2

 Dąbrowa Szlachecka Kukułówka atrakcyjna działka budowlana 51 arów

4 08 2010

Działka budowlana położona w najatrakcyjniejszej części Dąbrowy Szlacheckiej – tzw. Kukułówka, położona na wzniesieniu (widokowa, niezalewowa), dojazd do działki drogą asfaltową, która biegnie wzdłuż dwóch boków działki.

Media: woda, gaz, prąd, telefon już są na działce, co widać na załączonych zdjęciach, kanalizacja będzie do dwóch lat. Istnieje również możliwość instalacji szybkiego internetu radiowego 5GHz http://vilnet.eu i telefonu stacjonarnego internetowego http://easycall.pl. Zaciszna działka blisko lasu, w sąsiedztwie nowe domy jednorodzinne, teren płaski, lekko nachylony, w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka może być podzielona na 5-6 działek budowlanych (na życzenie projekt). Możliwość zabudowy domkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, bliźniakami lub szeregówkami. Do sklepu, kościoła, apteki i przystanku MPK 289 / MAL-BUS kilkaset metrów, nieco ponad kilometr do przedszkola, szkoły i gimnazjum. Ładna działka godna polecenia, piękne widoki na Pasmo Babiej Góry, Tatry i okolicę, a jednocześnie bardzo dobry dojazd do centrum Krakowa – 16km do rynku głównego przez Piekary.

Powierzchnia 0,51ha po 12500zł/ar = 637500zł. Cena okazyjna!

Cenę można negocjować, działkę można podzielić.

Wszystkie zdjęcia można pobrać: w rozdzielczości 800×600 (rozmiar 8MB)
oraz w rozdzielczości 1024×768 ze zwiększoną jakością (rozmiar 16MB).
Zpraszam również na wizję lokalną. Kontakt:
Zbigniew Meus, tel. 12-280-2468; 505-698-841;
E-mail: zbigniew.meus(małpka)dabrowaszlachecka.pl.

OBECNIE DOSTĘPNE  SĄ INNE DZIAŁKI W CENTRUM DĄBROWY SZLACHECKIEJ – 4 działki budowlane  ze wszystkimi mediami, prostokątne po 12 arów, teren płaski poniżej kościoła w bardzo okazyjnej cenie – po 13tys/ar (bez możliwości negocjacji).

Natomiast działkę z opisu aktualnie sprzedaje ktoś inny – mogę przekazać dane kontaktowe.