Zmiany na Posterunku Policji

9 05 2012

Nowi dzielnicowi i nowe godziny dyżuru – to na razie dwie zmiany jakie zaszły na posterunku policji w Czernichowie.

Starszy sierżant Łukasz Kocot jest dzielnicowym dla mieszkańców Czernichowa, Zagacia, Wołowic i Dąbrowy Szlacheckiej.

Starszy sierżant Sławomir Panek jest dzielnicowym dla mieszkańców: Rybnej, Przegini Duchownej, Czułówka i Nowej Wsi Szlacheckiej.
Młodszy aspirant Adrian Sapiechowski jest dzielnicowym dla mieszkańców: Przegini Narodowej, Kłokoczyna, Rusocic i Kamienia.

Dyżur stacjonarny na posterunku w Czernichowie pełniony jest tylko w środy, w godzinach od 16 do 18. Telefon na posterunek w Czernichowie: 12 270 29 97, 12 257 91 03. W pozostałe dni w godzinach pracy dzielnicowi pełnią służbę w swoich rejonach służbowych. W razie ich nieobecności wszelkie interwencje można zgłaszać na komisariat policji w Krzeszowicach tel: 12 257 91 11 lub 997.

Źródło: Orka oraz http://krzeszowice.malopolska.policja.gov.plPoznaj swojego Dzielnicowego

9 03 2011

Szczególną  rolę  we  współpracy  z  mieszkańcami  pełni  dzielnicowy,  nazywany  również     „policjantem pierwszego kontaktu”. Dzielnicowy jest podstawowym ogniwem prewencji. W swojej pracy przez codzienny, bezpośredni kontakt z obywatelami odgrywa rolę naturalnego łącznika między Policją a społeczeństwem. Dzielnicowy to rzecznik policji wobec mieszkańców i rzecznik  interesów  mieszkańców  wobec  policji.  Bardzo  ważne  jest  to,  żeby  dzielnicowy  był  znany  przez mieszkańców swojego rejonu.

Dzielnicowy Sierż. Sztab. Jerzy Wilk
Komisariat Policji w Krzeszowicach tel. (12) 257-91-03, Posterunek Policji Czernichów tel. (12) 270 -29-97
OBSŁUGIWANY REJON NR. X : Czernichów, Zagacie, Dąbrowa Szlachecka, Wołowice.

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W CZERNICHOWIE st. asp. Grzegorz Nowak (e-mail: [email protected])

Więcej w Orce – luty 2011