Narodowy spis ludności i mieszkań 2011

15 04 2011

Polecamy spisanie się samemu przez internet, co trwa 1-5 minut:

Otwieramy stronę: http://spis.gov.pl/

klikamy “Wejście do systemu”

następnie “formularz identyfikacyjny”

wypełniamy i logujemy się, odpowiadamy zwykle na kilkanaście pytań i wychodzimy.

 Powszechny Spis Rolny 2010

6 08 2010

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.

Dane zebrane w spisie rolnym:

  • pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich,
  • pozwolą na kreowanie przez Komisję Europejską Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po 2013 r.
  • dostarczą szczegółowych informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,
  • w połączeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym w 2011 r. dadzą odpowiedź na wiele pytań dotyczących m.in. starzenia się ludności wiejskiej i problemu następców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wpływu rolnictwa na środowisko.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi załącznikami: