Nowe stawki za wodę i ścieki

6 09 2012

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Czernichowie  uprzejmie  informuje  wszystkich odbiorców,  że  na  podstawie  art.  24  ust.  8  Ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) od dnia 1 września 2012 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Czernichów.

W SKRÓCIE:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

1) Cena za 1 m3 dostarczanej wody: 4,10 zł/m3
2) Stawka opłaty abonamentowej: 3,07 zł/odbiorcę/m-c
3) Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: 4,90 zł/m3 Czytaj dalej »



Kolektorów tutaj nie będzie

6 10 2010

ZABIERZÓW, LISZKI. Budowa sieci kanalizacyjnej w Balicach trwa, ale tylko w części wioski od strony Zabierzowa

Budowa kanalizacji w gminie Zabierzów jest na ukończeniu. Byłaby to pierwsza gmina w powiecie krakowskim w pełni skanalizowana, jednak został do rozwiązania problem kolektora dla części Balic, za portem lotniczym.

Od dwóch lat wójt Elżbieta Burtan próbuje nawiązać współpracę z gminą Liszki, żeby wspólnie budować kolektor – Zabierzów dla Balic, a Liszki dla Cholerzyna. Jej plan zakładał, że całość ścieków zostanie skierowana do oczyszczalni w Piekarach po stronie lisieckiej. – Nie jest to możliwe. Nie ze złej woli, ale z braku pieniędzy – gasi nadzieje wójt Liszek Wacław Kula.

Więcej w Dzienniku Polskim – środa 06.10.2010:

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/powiat-krakowski/1070102-kolektorow-tutaj-nie-bedzie.html,0:pag:2,0:pag:1#nav0



Drożej za wodę

6 10 2010

Zmieniły   się   stawki   opłaty   za   wodę.  Obowiązywać będą do 31 sierpnia 2011 roku. Na ostatniej sesji radni zatwierdzili podwyżkę. Uchwalone nowe stawki opłat i tak nie pokryją rzeczywistych kosztów. W przypadku wody inne stawki są dla odbiorców indywidualnych, inne dla przedsiębiorców. Od lat są zróżnicowane, w zależności od źródła pochodzenia.

– Więcej kosztuje woda, którą kupujemy w Alwerni, a mniej pobierana z naszych studni.  Uchwalone  nowe  stawki  opłat  i tak nie pokryją rzeczywistych kosztów – mówi Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów.

– Co roku dopłacamy do wody, co roku zastanawiamy się też jak ujednolić stawki, tak by wszyscy mieszkańcy gminy płacili tyle samo.

Nowe stawki za metr sześcienny wody (dotychczasowe w nawiasie)
–  dla  mieszkańców  z  miejscowości  zaopatrywanych  z  gminnych  ujęć:  części Czernichowa,  Dąbrowy  Szlacheckiej,  Kamienia,  Kłokoczyna,  Rusocic,  części Rybnej, Wołowic, Zagacia – 2,90 zł. za metr sześcienny (2,65zł.), dla przedsiębiorców tego rejonu – 4,10 zł. (3,80).
– dla mieszkańców z miejscowości zaopatrywanych w wodę kupowaną w Alwerni:  części  Czernichowa,  Nowej  Wsi  Szlacheckiej,  Czułówka,  Przegini  Duchownej, Przegini Narodowej, części Rybnej – 3,20 zł (3,00) zł, dla firm – 4,40zł (4,20).
– odprowadzenie metra sześc. ścieków kanalizacją komunalną kosztować będzie 2,85 zł (2,50).
– odbiorcy ścieków z posesji z szambami za ich wywóz do oczyszczalni ścieków zapłacą 5,00 zł (bez zmian).
Opłata  abonamentowa  jest  jednakowa  dla  wszystkich  odbiorców  i  wynosi 2,00 zł.
Do cen, które podane są w taryfach doliczony będzie również VAT.



Zadania 2010 cz. II

15 01 2010

Jakie cele stawiają sobie w tym roku władze poszczególnych gmin? Ich przedstawiciele zdradzają “Dziennikowi Polskiemu” trzy priorytety. Za rok okaże się czy zostały one zrealizowane.

Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów
OCHRONA ŚRODOWISKA: szczęśliwe sfinalizowanie budowy oczyszczalni ścieków w Wołowicach wraz z kanalizacją. Całość inwestycji ma kosztować ok. 13 mln zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DROGI: poprawa stanu dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, a szczególnie w zakresie modernizacji dróg w Zagaciu i Kamieniu (inwestycje w ramach tzw. Inicjatyw Społecznych) oraz w Czernichowie (I etap rewitalizacji). Gmina włącza się również we współfinansowanie remontu drogi wojewódzkiej.

OŚWIATA: uruchomienie trzeciego w gminie przedszkola. Ma ono powstać, jako placówka integracyjna, w Przegini Duchownej. Inwestycja realizowana jest przy wykorzystaniu pieniędzy z budżetu gminy. W ub.r. wsparcia finansowego udzielił PFRON. Gmina stara się również o refundację z Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego

Czytaj więcej w Dzienniku Polskim – piątek 15.01.2010



Nowe wydanie Orki – 11/2009

8 12 2009

orka_listopad_2009W numerze LISTOPADOWYM m.in.: Relacja z sesji, II Powiatowy Bieg Niepodległości, Zaproszenie na ścieżkę ornitologiczną, Informacje o gminnych inwestycjach, Strażackie poszukiwania kierowcy, Ponadto sport i stałe rubryki.

Źródło: Serwis Informacyjny Gminy Czernichów – Orka



Przegląd prasy 10-13 października

19 10 2009

przeglad_prasy

80 lat Wisły Czernichów
10 i 11 października  Ludowy Klub Sportowy Wisła Czernichów świętował  jubileusz 80-lecia.

Pochwalili się podręcznikami
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie gościł 28 nauczycieli ze szkół rolniczych w Niemczech.

Oczyszczalnia dla gminy Czernichów tańsza o dwa miliony INWESTYCJE. W Wołowicach (gm. Czernichów) w tym miesiącu rozpocznie się budowa oczyszczalni ścieków.

Dziennik Polski – 10.10.2009 – 13.10.2009



Rusza budowa kanalizacji

8 10 2009

budowa_kanalizacjiW gminie Czernichów wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę kanalizacji. Wynika z tego, że tę inwestycję będzie realizowała firma Eltor-Wod z Krakowa. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej w trzech odcinkach: Wołowice (etap II), Czernichów-Czernichówek (etap I) oraz Czernichów-Pasieka (etap I).

Dziennik Polski – poniedziałek 05.10.2009