Kolektorów tutaj nie będzie

6 10 2010

ZABIERZÓW, LISZKI. Budowa sieci kanalizacyjnej w Balicach trwa, ale tylko w części wioski od strony Zabierzowa

Budowa kanalizacji w gminie Zabierzów jest na ukończeniu. Byłaby to pierwsza gmina w powiecie krakowskim w pełni skanalizowana, jednak został do rozwiązania problem kolektora dla części Balic, za portem lotniczym.

Od dwóch lat wójt Elżbieta Burtan próbuje nawiązać współpracę z gminą Liszki, żeby wspólnie budować kolektor – Zabierzów dla Balic, a Liszki dla Cholerzyna. Jej plan zakładał, że całość ścieków zostanie skierowana do oczyszczalni w Piekarach po stronie lisieckiej. – Nie jest to możliwe. Nie ze złej woli, ale z braku pieniędzy – gasi nadzieje wójt Liszek Wacław Kula.

Więcej w Dzienniku Polskim – środa 06.10.2010:

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/powiat-krakowski/1070102-kolektorow-tutaj-nie-bedzie.html,0:pag:2,0:pag:1#nav0