Dofinansowanie na założenie firmy – dwa projekty: “Mały biznes” i “Misja: firma”

27 06 2012

PIERWSZY PROJEKT: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Sądecka Izba Gospodarcza zapraszają osoby przedsiębiorcze, które mają pomysł na biznes, do udziału w projekcie: „Mały biznes” – www.malybiznes.mistia.pl

 ADRESACI PROJEKTU:

  • osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
  • osoby, które są zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Tarnowa lub powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego,
  • osoby w wieku: do 25 roku życia, powyżej 50 roku życia i/lub osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku,
  • osoby niepodlegające wykluczeniom z udzielania wsparcia z POKL. Działania 6.2

 W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dotację na uruchomienie firmy, średnio na 1 uczestnika 25 000 PLN dla 72 z 90 uczestników projektu,
  • wsparcie pomostowe w wysokości 800 zł/m-c przez pierwsze 6 lub 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej Czytaj dalej »