Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych

22 12 2014

wywoz_odpadow_komunalnychZmiana terminu wywozu odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r. – dni świąteczne

Przeginia Duchowna – 29 grudnia 2014 r. – poniedziałek

Instytucje – 30 grudnia 2014 r. – wtorek

Dąbrowa Szlachecka – 30 grudnia 2014 r. – wtorek

Kłokoczyn, Rusocice II – 3 stycznia 2015 r. – sobota

Kamień I – 10 stycznia 2015 – sobota

Źródło: http://gmina.czernichow.pl/download/Zmiana_harm-12.2014_01.2015%20r.pdfWiosenny wywóz odpadów nietypowych

22 04 2014

wywoz_odpadow_nietypowychUrząd Gminy Czernichów informuje, że w dniach od 22 kwietnia do 09 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja obioru odpadów nietypowych.

Lp.  Miejscowość  – Termin
1.  Zagacie  – 22.04.2014
2.  Rybna I (rejon odbierany w środę)  – 23.04.2014
3.  Rybna II (rejon odbierany w czwartek)  – 24.04.2014
4.  Rybna III (rejon odbierany w piątek)  – 25.04.2014
5.  Przeginia Narodowa  – 28.04.2014
6.  Wołowice  – 29.04.2014
7.  Kłokoczyn  – 30.04.2014
8.  Rusocice  – 02.05.2014
9.  Czernichów  – 05.05.2014
10.  Czułówek, Nowa Wieś Szlachecka  – 06.05.2014
11.  Kamień  – 07.05.2014
12.  Przeginia Duchowna  – 08.05.2014
13.  Dąbrowa Szlachecka  – 09.05.2014

Odpady  nietypowe,  tj.  stare  meble,  sprzęt  AGD  i  RTV  oraz  opony samochodowe  w  ilości  nieprzemysłowej  (max.  4  szt.+1)  należy  wystawić przed  posesją  w  miejscu  dostępnym,  z  możliwością  podjazdu  samochodu specjalistycznego, nie później niż do godziny 6:30 rano w dniu zbiórki. Odpady  inne  niż  wymienione  oraz  odpady  pochodzące  z  działalności gospodarczej i z posesji, których właściciele nie opłacają na bieżąco opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie będą odbierane!Nowe zasady odbioru odpadów 2/2

28 03 2013

czysta_gmina

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 1 lipca 2013 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady z nieruchomości zamieszkanych przejmie gmina. W przetargu zostanie wyłoniony wykonawca – firma, która będzie odbierać odpady od mieszkańców gminy. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez mieszkańców.

W pierwszym etapie wdrażania systemu nie będą nim objęte tak zwane nieruchomości niezamieszkane (instytucje, firmy, szkoły, sklepy …). Ich właściciele powinni mieć podpisane umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów. To, czy takie umowy będą zawarte, będzie podlegać kontroli przez gminę. Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest na nieruchomości zamieszkanej, jej właściciel – oprócz złożenia deklaracji z części zamieszkanej – musi zawrzeć umowę na odbiór odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.