Akcja obioru odpadów nietypowych

11 04 2015

wywoz_odpadow_nietypowych_2Urząd Gminy Czernichów informuje, że w dniach od 30 marca do 29 kwietnia 2015 r. z ostanie przeprowadzona akcja obioru odpadów nietypowych.

Przeginia Duchowna – 30.03.2015
Przeginia Narodowa – 31.03.2015
Kamień – 01.04.2015
Rybna I (rejon odbierany w środę) – 07.04.2015
Rybna II (rejon odbierany w czwartek) – 08.04.2015
Rybna III (rejon odbierany w piątek) – 09.04.2015
Kłokoczyn – 10.04.2015
Rusocice – 16.04.2015
Czułówek, Nowa Wieś Szlachecka – 20.04.2015
Wołowice – 23.04.2015
Zagacie – 24.04.2015
Dąbrowa Szlachecka – 27.04.2015
Czernichów – 28.04.2015

Odpady nietypowe, tj. stare meble, sprzęt AGD i RTV oraz opony samochodowe w ilości nieprzemysłowej (max. 4 szt.+1) należy wystawić przed posesją w miejscu dostępnym, z możliwością podjazdu samochodu specjalistycznego, nie później niż do godziny 6:30 rano w dniu zbiórki.
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i z posesji, których właściciele nie opłacają na bieżąco opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie będą odbierane!


Zmiana terminu wywozu odpadów komunalnych

22 12 2014

wywoz_odpadow_komunalnychZmiana terminu wywozu odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r. – dni świąteczne

Przeginia Duchowna – 29 grudnia 2014 r. – poniedziałek

Instytucje – 30 grudnia 2014 r. – wtorek

Dąbrowa Szlachecka – 30 grudnia 2014 r. – wtorek

Kłokoczyn, Rusocice II – 3 stycznia 2015 r. – sobota

Kamień I – 10 stycznia 2015 – sobota

Źródło: http://gmina.czernichow.pl/download/Zmiana_harm-12.2014_01.2015%20r.pdfWiosenny wywóz odpadów nietypowych

22 04 2014

wywoz_odpadow_nietypowychUrząd Gminy Czernichów informuje, że w dniach od 22 kwietnia do 09 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja obioru odpadów nietypowych.

Lp.  Miejscowość  – Termin
1.  Zagacie  – 22.04.2014
2.  Rybna I (rejon odbierany w środę)  – 23.04.2014
3.  Rybna II (rejon odbierany w czwartek)  – 24.04.2014
4.  Rybna III (rejon odbierany w piątek)  – 25.04.2014
5.  Przeginia Narodowa  – 28.04.2014
6.  Wołowice  – 29.04.2014
7.  Kłokoczyn  – 30.04.2014
8.  Rusocice  – 02.05.2014
9.  Czernichów  – 05.05.2014
10.  Czułówek, Nowa Wieś Szlachecka  – 06.05.2014
11.  Kamień  – 07.05.2014
12.  Przeginia Duchowna  – 08.05.2014
13.  Dąbrowa Szlachecka  – 09.05.2014

Odpady  nietypowe,  tj.  stare  meble,  sprzęt  AGD  i  RTV  oraz  opony samochodowe  w  ilości  nieprzemysłowej  (max.  4  szt.+1)  należy  wystawić przed  posesją  w  miejscu  dostępnym,  z  możliwością  podjazdu  samochodu specjalistycznego, nie później niż do godziny 6:30 rano w dniu zbiórki. Odpady  inne  niż  wymienione  oraz  odpady  pochodzące  z  działalności gospodarczej i z posesji, których właściciele nie opłacają na bieżąco opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie będą odbierane!Wywóz odpadów nietypowych

30 09 2013

pojemnik_gabarytyUrząd Gminy Czernichów informuje, że w dniach  od 08.10.2013 r. do 18.10.2013 r. zostanie przeprowadzona akcja wywozu odpadów nietypowych z sołectw w gminie Czernichów.

Lp.  Miejscowość  Termin
1  Rybna 08.10.2013
2  Rybna 09.10.2013
3  Kamień  10.10.2013
Wołowice  11.10.2013
5  Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa  14.10.2013
6  Rusocice, Kłokoczyn  15.10.2013
7  Czernichów  16.10.2013
8  Nowa Wieś Szlachecka, Czułówek  17.10.2013
Zagacie, Dąbrowa Szlachecka  18.10.2013

W  podanym  terminie  do  godziny  6:30  rano,  każdy  mieszkaniec winien  wystawić  odpady  (tj.  stare  meble,  sprzęt  AGD  i  RTV  oraz  opony samochodowe  w ilościach  nie  przemysłowych)  przed  posesję  w miejscu dostępnym z możliwością podjazdu samochodu specjalistycznego.Wywóz odpadów wielkogabarytowych

24 04 2013

odpady_wielogabarytowe_nietypowe_wywoz_smieciTerminy wywozu:

22.04.2013 r. – Kamień
23.04.2013 r. – Rusocice, Kłokoczyn
24.04.2013 r. – Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa
25.04.2013 r. – Czernichów
26.04.2013 r. – Wołowice
29.04.2013 r. – Zagacie, Dąbrowa Szlachecka
30.04.2013 r. – Nowa Wieś Szlachecka, Czułówek
06.05.2013 r. – Rybna

Wywozowi podlegają odpady wielkogabarytowe i nietypowe tj. stare meble, lodówki, pralki, sprzęt RTV i AGD opony samochodowe do wielkości 17” itp.

Przedmioty należy wystawiać w podanych powyżej terminach w godzinach porannych przed posesją w miejscu dostępnym z możliwością podjazdu samochodu specjalistycznego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr (012) 646 22 90.

Źródło: Serwis Informacyjny Gminy CzernichówNowe zasady odbioru odpadów 2/2

28 03 2013

czysta_gmina

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 1 lipca 2013 roku w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady z nieruchomości zamieszkanych przejmie gmina. W przetargu zostanie wyłoniony wykonawca – firma, która będzie odbierać odpady od mieszkańców gminy. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez mieszkańców.

W pierwszym etapie wdrażania systemu nie będą nim objęte tak zwane nieruchomości niezamieszkane (instytucje, firmy, szkoły, sklepy …). Ich właściciele powinni mieć podpisane umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbioru odpadów. To, czy takie umowy będą zawarte, będzie podlegać kontroli przez gminę. Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest na nieruchomości zamieszkanej, jej właściciel – oprócz złożenia deklaracji z części zamieszkanej – musi zawrzeć umowę na odbiór odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej.Nowe zasady odbierania odpadów 1/2

11 03 2013

nowe_zasady_odbierania_odpadow_smieciINFORMACJA

Każdy mieszkaniec, który ma podpisana umowę na odbiór odpadów komunalnych (śmieci) z przedsiębiorcą: P.P.H.U. „TAMAX” winien wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dyspozycję najlepiej złożyć do końca marca, tak aby w chwili wejścia w życie nowej ustawy tj. 1 lipca 2013 umowa była już rozwiązana.

Klienci Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. nie muszą wypowiadać umowy, gdyż automatycznie dojdzie do wygaśnięcia umowy, w skutek odstąpienia od umowy przez obydwie strony w drodze czynności dorozumianych (trwałe zaprzestanie świadczenia usługi i płacenia wynagrodzenia za jej wykonywanie).

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Czernichow/podmiotowe/Rada/Uchwaly/2012/2352012.htm

Źródło: Serwis Informacyjny Gminy Czernichów: http://www.gmina.czernichow.pl/index.php/component/content/article/41-uwaga/448-nowe-zasady-odbierania-odpadow

Artykuły powiązane: “Nie płać dwa razy za wywóz śmieci” – http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1264979-nie-plac-dwa-razy-za-wywoz-smieci.html
Są szanse na obniżenie stawek opłat za śmieci” – http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1268870-sa-szanse-na-obnizenie-stawek-oplat-za-smieci.html,0:pag:2,0:pag:1#nav0
 Samorządy czekają na poprawę śmieciowego bubla

11 01 2013

wywoz_smieci_nowa_ustawaODPADY. Trzy gminy z 17 w powiecie krakowskim nie uchwaliły stawek za odbiór śmieci.

Zobowiązała je do tego nowa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Będzie obowiązywać od połowy tego roku, ale samorządy miały obowiązek podjąć wszystkie uchwały z nią związane do końca 2012 r. Trzeba było m.in. uchwalić regulaminy odbioru odpadów, wzory deklaracji składanych przez mieszkańców, wybrać metodę według której obliczane będą stawki.

Więcej w Dzienniku Polskim – 07.01.2013:

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1256129-samorzady-czekaja-na-poprawe-smieciowego-bubla.htmlZbiórka elektrośmieci

26 11 2012

6.12.2012 (czwartek) 15:00 – 18:00
Przy Urzędzie Gminy w Czernichowie

Za każdą sztukę wielkogabarytowego sprzętu AGD (pralka, lodówka, kuchenka, zmywarka) mieszkańcy otrzymają lampki choinkowe.

Przyjmujemy bezpłatnie: zużyte telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony oraz inną niepotrzebną elektronikę.

 Gminy przygotowują się do opłat za wywóz śmieci

11 09 2012

GOSPODARKA ODPADAMI. Większość samorządów skłania się do wprowadzenia stawek od każdego mieszkańca.

Od 1 lipca przyszłego roku samorządy będą odpowiedzialne za gospodarkę odpadami. – Przestaną obowiązywać umowy z firmami je wywożącymi, a gmina stanie się właścicielem odpadów i będzie za nie odpowiedzialna – informuje Stanisław Żak, wiceburmistrz Skawiny, która jest już mocno zaawansowana w pracach nad wdrożeniem nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Mieszkańcy otrzymali ulotki-poradniki informujące o sposobie segregacji i adresach firm zajmujących się odpadami niebezpiecznymi.

Nowa ustawa wprowadza sporo zmian, ale też jak twierdzą szefowie gmin, stworzy wiele problemów i spowoduje dodatkowe koszty.

– Gmina, jako właściciel śmieci, musi je sprzątnąć, ale nie będzie miała odpowiednich instrumentów do ściągania należności za ich wywóz – tłumaczy Szymon Łytek, wójt Czernichowa. – Obecnie, jeśli właściciel posesji nie zapłaci firmie wywozowej, to ona nie odbierze odpadów. Gmina natomiast będzie musiała to zrobić. Spodziewam się dużego zamieszania, bo przecież za brak wpłaty kilkudziesięciu złotych nie pójdziemy do sądu.

więcej w Dzienniku Polskim – 11.09.2012:

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1239676-gminy-przygotowuja-sie-do-oplat-za-wywoz-smieci.html