Tydzień pomocy ofiraom przestępstw

25 02 2013

tydzien_pomocy_ofiarom_przestepstw

„TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW”

25.02.2013 – 02.03.2013 r.

Każda osoba, która stała się ofiarą przestępstwa może uzyskać pomoc prawną w Komisariacie Policji w Krzeszowicach przy ul. Szarych Szeregów 2 w dniach 25.02.2013 – 02.03.2013 w godzinach: 08.00-20.00.

Również w tych dniach w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej będą pełnione dyżury pracowników:

Gmina Czernichów:
poniedziałek- godz. 09:00 – 18:00
wtorek – czwartek – godz. 07:30 – 15:30
piątek – godz. 07:30 – 14:30

oraz w Punkcie Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą (dawny budynek Ośrodka Zdrowia w Czernichowie):
Pracownik socjalny: środa godz.: 10:00-11:00
Psycholog – czwartek godz. 16:30-18:30 Czytaj dalej »Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów

21 02 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie ogłasza I etap rekrutacji  do udziału w projekcie  „Twój czas – Program aktywizacji  społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc: Grupa I – 20 osób, Grupa II – 8 osób

Czas trwania projektu w 2011r. –  01.01.2011 – 31.12.2011

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

z terenu gminy Czernichów, korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, nie pracujące w wieku aktywności zawodowej, pracujące ale zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych, w przedziale wiekowym pomiędzy 18-58 rokiem życia. Czytaj dalej »