Zmiany na Posterunku Policji

9 05 2012

Nowi dzielnicowi i nowe godziny dyżuru – to na razie dwie zmiany jakie zaszły na posterunku policji w Czernichowie.

Starszy sierżant Łukasz Kocot jest dzielnicowym dla mieszkańców Czernichowa, Zagacia, Wołowic i Dąbrowy Szlacheckiej.

Starszy sierżant Sławomir Panek jest dzielnicowym dla mieszkańców: Rybnej, Przegini Duchownej, Czułówka i Nowej Wsi Szlacheckiej.
Młodszy aspirant Adrian Sapiechowski jest dzielnicowym dla mieszkańców: Przegini Narodowej, Kłokoczyna, Rusocic i Kamienia.

Dyżur stacjonarny na posterunku w Czernichowie pełniony jest tylko w środy, w godzinach od 16 do 18. Telefon na posterunek w Czernichowie: 12 270 29 97, 12 257 91 03. W pozostałe dni w godzinach pracy dzielnicowi pełnią służbę w swoich rejonach służbowych. W razie ich nieobecności wszelkie interwencje można zgłaszać na komisariat policji w Krzeszowicach tel: 12 257 91 11 lub 997.

Źródło: Orka oraz http://krzeszowice.malopolska.policja.gov.pl