Nowe stawki za wodę i ścieki

6 09 2012

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Czernichowie  uprzejmie  informuje  wszystkich odbiorców,  że  na  podstawie  art.  24  ust.  8  Ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) od dnia 1 września 2012 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Czernichów.

W SKRÓCIE:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

1) Cena za 1 m3 dostarczanej wody: 4,10 zł/m3
2) Stawka opłaty abonamentowej: 3,07 zł/odbiorcę/m-c
3) Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: 4,90 zł/m3 Czytaj dalej »Woda już czysta, ale droższa …

10 08 2011

Woda jest czysta, można ją pić

Woda w ujęciu w Czernichowie została oczyszczona z bakterii grupy coli.
Wczoraj przed południem inspektor sanitarny w Krakowie pozwolił na używanie jej do picia. – Po badaniach próbek pobranych w piątek nie stwierdziliśmy obecności niebezpiecznych bakterii – mówi Barbara Paluch z krakowskiego sanepidu. Od wtorkowego wieczoru wodę z kranów w czernichowskich domach nadawała się tylko do celów sanitarnych i przemysłowych. Zaś tę do picia Zakład Gospodarki Komunalnej przez 6 dni dowoził z Przegini Duchownej. – Od czasu stwierdzenia bakterii w wodzie czyściliśmy ujęcie, odkażaliśmy sieć, żeby była bezpieczna – zapewnia Piotr Kącki, szef Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie. W gminie jest osiem ujęć wody. Skażenie dotyczyło jednego, z którego korzysta tysiąc mieszkańców. (BCA)

Droższe woda i ścieki

Od 1 września w gminie Czernichów obowiązywać będą nowe stawki za wodę i ścieki.

Zlikwidowany został podział na dwie strefy z innymi taryfami za wodę kupowaną w sąsiedniej gminie Alwernia i niższymi pobieraną z własnych ujęć. Dostawa metra sześc. wody do prywatnych gospodarstw kosztować będzie 4 zł – obecnie jest 2,90 i 3,20 zł. Dla firm Rada Gminy uchwaliła stawkę za wodę 4,90 zł – jest 4,10 i 4,40 zł). Natomiast za ścieki wszyscy płacić będą jednakową taryfę – 4 zł za metr sześć. – do końca sierpnia będzie 2,85 zł. Opróżnianie szamb i wywóz wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków, kosztować będzie 6 zł (było 5 zł). O złotówkę wzrośnie miesięczna opłata abonamentowa. Od 1 września wyniesie 3 zł.

więcej w Dzienniku Polskim – wtorek, środa 9-10 sierpnia 2011Mali ekolodzy chcą ratować Ziemię

6 05 2011

Okrzyki „Chrońcie lasy” słychać było w całym Czernichowie. To dzieci z najmłodszych klas tutejszej szkoły podstawowej w trosce o przyrodę przeobraziły się w ekologów. W Barwnych strojach, z kolorowymi opaskami na głowach, z własnoręcznie wykonanymi transparentami i plakatami przemaszerowali przez miejscowość.

Czytaj cały artykuł w czwartkowym wydaniu Dziennika Polskiego (05.05.2011):

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1140361-mali-ekolodzy-chca-ratowac-ziemie.htmlDrożej za wodę

6 10 2010

Zmieniły   się   stawki   opłaty   za   wodę.  Obowiązywać będą do 31 sierpnia 2011 roku. Na ostatniej sesji radni zatwierdzili podwyżkę. Uchwalone nowe stawki opłat i tak nie pokryją rzeczywistych kosztów. W przypadku wody inne stawki są dla odbiorców indywidualnych, inne dla przedsiębiorców. Od lat są zróżnicowane, w zależności od źródła pochodzenia.

– Więcej kosztuje woda, którą kupujemy w Alwerni, a mniej pobierana z naszych studni.  Uchwalone  nowe  stawki  opłat  i tak nie pokryją rzeczywistych kosztów – mówi Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów.

– Co roku dopłacamy do wody, co roku zastanawiamy się też jak ujednolić stawki, tak by wszyscy mieszkańcy gminy płacili tyle samo.

Nowe stawki za metr sześcienny wody (dotychczasowe w nawiasie)
–  dla  mieszkańców  z  miejscowości  zaopatrywanych  z  gminnych  ujęć:  części Czernichowa,  Dąbrowy  Szlacheckiej,  Kamienia,  Kłokoczyna,  Rusocic,  części Rybnej, Wołowic, Zagacia – 2,90 zł. za metr sześcienny (2,65zł.), dla przedsiębiorców tego rejonu – 4,10 zł. (3,80).
– dla mieszkańców z miejscowości zaopatrywanych w wodę kupowaną w Alwerni:  części  Czernichowa,  Nowej  Wsi  Szlacheckiej,  Czułówka,  Przegini  Duchownej, Przegini Narodowej, części Rybnej – 3,20 zł (3,00) zł, dla firm – 4,40zł (4,20).
– odprowadzenie metra sześc. ścieków kanalizacją komunalną kosztować będzie 2,85 zł (2,50).
– odbiorcy ścieków z posesji z szambami za ich wywóz do oczyszczalni ścieków zapłacą 5,00 zł (bez zmian).
Opłata  abonamentowa  jest  jednakowa  dla  wszystkich  odbiorców  i  wynosi 2,00 zł.
Do cen, które podane są w taryfach doliczony będzie również VAT.Sesja Rady Gminy

27 08 2010

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że LIV sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2010 r. (piątek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (sala 120, I piętro).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie odznaczenia państwowego.
4. Przyjęcie protokołów z LII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 25 czerwca 2010 r. i LIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2010 r.
5. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy Czernichów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
I. nadania imienia Szkole Podstawowej oraz nadania imienia Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Rybnej;
II. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czernichów;
III. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
IV. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
V. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
VI. zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010;
VII. zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010;
VIII. zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010;
IX. ustalenia wysokości kwot oddanych do dyspozycji sołectw w ramach budżetu Gminy Czernichów na rok 2011;
X. uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Czernichów w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Czernichów
Jacek Podgórski4 miliony dla Gminy Czernichów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 03 2010

Pieniądze, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostały już podzielone. Gminy mogą liczyć na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Wysokość dotacji waha się od ponad 600 tysięcy złotych do 4 milionów złotych. Tę najwyższą kwotę otrzymały trzy gminy: Skała, Czernichów i Jerzmanowice – Przeginia.

Dzięki unijnym pieniądzom w wielu gminach powstaną kilometry kanalizacji oraz sieci wodociągowej. W niektórych miejscowościach będą budowane lub rozbudowywane oczyszczalnie ścieków. W gminie Skała zostanie wykonana kanalizacja sanitarna w Szczodrkowicach.

Z kolei w Czernichowie będzie wybudowana oczyszczalnia ścieków w Wołowicach. – To zadanie już się rozpoczęło. Prace są zaawansowane, a ich zakończenie planowane jest w listopadzie – mówi wójt Szymon Łytek. Nie ma wątpliwości, że inwestycja jest w gminie konieczna. Jej całkowity koszt to 10 mln zł. – W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich maksymalna kwota, o jaką mogliśmy się starać to 4 miliony złotych. I akurat taką udało nam się pozyskać – mówi wójt. Dodaje, że na inwestycji dofinansowanej z Unii skorzystają mieszkańcy 5 miejscowości.

Więcej w Dzienniku Polskim – poniedziałek 15.03.2010Zadania 2010 cz. II

15 01 2010

Jakie cele stawiają sobie w tym roku władze poszczególnych gmin? Ich przedstawiciele zdradzają “Dziennikowi Polskiemu” trzy priorytety. Za rok okaże się czy zostały one zrealizowane.

Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów
OCHRONA ŚRODOWISKA: szczęśliwe sfinalizowanie budowy oczyszczalni ścieków w Wołowicach wraz z kanalizacją. Całość inwestycji ma kosztować ok. 13 mln zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DROGI: poprawa stanu dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, a szczególnie w zakresie modernizacji dróg w Zagaciu i Kamieniu (inwestycje w ramach tzw. Inicjatyw Społecznych) oraz w Czernichowie (I etap rewitalizacji). Gmina włącza się również we współfinansowanie remontu drogi wojewódzkiej.

OŚWIATA: uruchomienie trzeciego w gminie przedszkola. Ma ono powstać, jako placówka integracyjna, w Przegini Duchownej. Inwestycja realizowana jest przy wykorzystaniu pieniędzy z budżetu gminy. W ub.r. wsparcia finansowego udzielił PFRON. Gmina stara się również o refundację z Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego

Czytaj więcej w Dzienniku Polskim – piątek 15.01.2010Nowe wydanie Orki – 11/2009

8 12 2009

orka_listopad_2009W numerze LISTOPADOWYM m.in.: Relacja z sesji, II Powiatowy Bieg Niepodległości, Zaproszenie na ścieżkę ornitologiczną, Informacje o gminnych inwestycjach, Strażackie poszukiwania kierowcy, Ponadto sport i stałe rubryki.

Źródło: Serwis Informacyjny Gminy Czernichów – OrkaPrzegląd prasy 10-13 października

19 10 2009

przeglad_prasy

80 lat Wisły Czernichów
10 i 11 października  Ludowy Klub Sportowy Wisła Czernichów świętował  jubileusz 80-lecia.

Pochwalili się podręcznikami
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie gościł 28 nauczycieli ze szkół rolniczych w Niemczech.

Oczyszczalnia dla gminy Czernichów tańsza o dwa miliony INWESTYCJE. W Wołowicach (gm. Czernichów) w tym miesiącu rozpocznie się budowa oczyszczalni ścieków.

Dziennik Polski – 10.10.2009 – 13.10.2009Rusza budowa kanalizacji

8 10 2009

budowa_kanalizacjiW gminie Czernichów wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę kanalizacji. Wynika z tego, że tę inwestycję będzie realizowała firma Eltor-Wod z Krakowa. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej w trzech odcinkach: Wołowice (etap II), Czernichów-Czernichówek (etap I) oraz Czernichów-Pasieka (etap I).

Dziennik Polski – poniedziałek 05.10.2009