Internetowa telewizja w naszej Gminie

16 12 2014

Rada_Gminy_Czernichow_II_Sesja_15_grudnia_2014Szanowni,
Pragnę poinformować, że dzisiaj została otwarta nowa karta w historii samorządu gminy Czernichów. Realizując jedną z moich obietnic wyborczych, z mojej inicjatywy w dniu dzisiejszym były nagrywane obrady sesji Rady Gminy Czernichów!

To nagranie jest początkiem projektu p.n. “naszczernichowtv” tzn. pierwszej internetowej telewizji w naszej Gminie!

Moją ambicją jest stworzenie rzetelnego i obiektywnego przekazu informacyjnego i patrzenie na ręce władzy(nie tylko gminnej!)

Nagranie będzie dostępne w serwisie YouTube-kanał “naszczernichówtv”.

Z poważaniem
Jarosław Musiał

https://www.youtube.com/channel/UCU9fI6TaCCB8K9wONtRVEmw

Źródło: Grupa Gminy Czernichów na facebook-u.

Inne filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=hIuuy7Ntwmo

https://www.youtube.com/results?search_query=czernich%C3%B3w

 Sesja Rady Gminy

27 08 2010

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiam, że LIV sesja Rady Gminy Czernichów odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2010 r. (piątek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernichów (sala 120, I piętro).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie odznaczenia państwowego.
4. Przyjęcie protokołów z LII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 25 czerwca 2010 r. i LIII sesji Rady Gminy Czernichów z dnia 26 lipca 2010 r.
5. Informacja z prac wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy Czernichów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
I. nadania imienia Szkole Podstawowej oraz nadania imienia Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Rybnej;
II. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czernichów;
III. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
IV. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
V. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
VI. zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010;
VII. zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010;
VIII. zmiany uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2010;
IX. ustalenia wysokości kwot oddanych do dyspozycji sołectw w ramach budżetu Gminy Czernichów na rok 2011;
X. uchylenia zarządzenia Wójta Gminy Czernichów w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Czernichów
Jacek Podgórski