Twój czas – Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów

21 02 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie ogłasza I etap rekrutacji  do udziału w projekcie  „Twój czas – Program aktywizacji  społeczno-zawodowej bezrobotnych osób w Gminie Czernichów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc: Grupa I – 20 osób, Grupa II – 8 osób

Czas trwania projektu w 2011r. –  01.01.2011 – 31.12.2011

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

z terenu gminy Czernichów, korzystające z pomocy społecznej, bezrobotne, nie pracujące w wieku aktywności zawodowej, pracujące ale zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych, w przedziale wiekowym pomiędzy 18-58 rokiem życia. Czytaj dalej »