Przekazanie darów na Ukraine

9 12 2009

pomoc_dla_Ukrainy25 listopada 2009 r. Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Czernichów wraz z osobami wspierającymi akcję, już po raz szósty, odpowiadając na apel Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekiełku – Gmina Tymbark, przekazały dary dla dzieci z Misyjnej Placówki Sióstr Nazaretanek w Czernihowie na Ukrainie.

GALERIA FOTOGRAFICZNA

Źródło: Serwis Informacyjny Gminy Czernichów