Akt oskarżenia przeciwko radnemu z Wołowic w gminie Czernichów

10 03 2019

Kara nawet 10 lat więzienia grozi radnemu gminy Czernichów Robertowi J. za składanie oświadczeń majątkowych niezgodnych z prawdą.

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza w dniu 9 stycznia 2019 przesłała akt oskarżenia przeciwko radnemu do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy. Prokuratorzy zarzucają Robertowi J. działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 231 par. 2 kk), za co kodeks karny przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności, oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentach co do okoliczności mającej znaczenie prawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 271 par. 3 kk). Radny Robert J. w poprzedniej kadencji, w latach 2014 i 2015, podpisywał umowy, faktury i protokoły odbioru prac zlecanych przez gminę Czernichów firmie jego żony. Był faktycznym pełnomocnikiem tej firmy, chociaż w corocznych oświadczeniach majątkowych składanych przez radnych oświadczał, że jego to „nie dotyczy”. To umożliwiało pełnienie przez niego funkcji radnego, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym zakazuje pełnienia takiej funkcji przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, w której ta osoba została wybrana do rady gminy. Nie można być również pełnomocnikiem firmy prowadzącej taką działalność. Czytaj dalej »Jest nowy podział gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze, ale…

10 12 2012

Jak sygnalizowaliśmy we wrześniowym numerze Orki, nowy Kodeks  wyborczy  zobowiązał rady wszystkich  miast  i  gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.

Podział  ten,  w  naszym  przypadku, uwzględniać ma dwa podstawowe  kryteria  –  granice  sołectw oraz  jednolitą  normę  przedstawicielstwa, obliczoną przez podzielenie liczby mieszkańców  gminy  przez  liczbę  radnych  wybieranych  do  danej  rady.  Aby utworzyć w gminie Czernichów 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, należało  największe  miejscowości  podzielić  na  2,  a  nawet  na  3  okręgi  wyborcze, a najmniejsze połączyć z większymi. Rada Gminy Czernichów na październikowej  sesji  podjęła  w  tej  sprawie uchwałę, której ustalenia prezentujemy niżej. Kilka dni później 20. osobowa grupa mieszkańców złożyła do Komisarza Wyborczego  w  Krakowie  skargę … Czytaj dalej »Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w Dąbrowie Szlacheckiej

10 10 2011

Frekwencja wyniosła dokładnie 50% (głosowało 267 osób z 534 uprawnionych do głosowania) z tym, że jedna osoba nie wrzuciła kart do urny.

Wyniki wyborów do Senatu:

109 – CZEKAJ Kazimierz Józef – PO
95 – PĘK Bogdan Marek – PIS
29 – BATKO Jerzy Leszek UP-ODS
12 – SOSKA Jacek – PSL
12 – GAJ Grażyna Urszula – SLD

Wyniki wyborów do Sejmu:

PO 40,6%
PIS – 35%
NP – 5,6%
RP – 4,1%
PSL – 4,1%
SLD – 2,6%
PJN – 1,9%
PP – 1,5%Chcą powtórzyć liczenie?

7 12 2010

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, komitet wyborczy, z którego na urząd wójta Liszek kandydował Paweł Jastrzębski, rozważa możliwość złożenia wniosku o ponowne przeliczenie głosów w komisjach obwodowych.

Ma na to 14 dni od dnia wyborów. Wacław Kula wygrał z nim przewagą 11 głosów. – Dziwi nas liczba 48 nieważnych kart oddanych w II turze, kiedy do głosowania idą osoby zdecydowane na poparcie konkretnego kandydata. Nie wierzymy, żeby…

Źródło: Dziennik Polski – wtorek 7.12.2010

Trzem szefom już podziękowano

WYBORY 2010. Druga tura zakończona. Jedni wygrali niemal o włos czyli 11 głosami. Inni od początku mieli dużą przewagę. Do urzędów gmin przyjdą nowi ludzie.

LISZKI: Wacław Kula 50,14 (1911 głosów).
Paweł Artur Jastrzębski 49,86 proc. (1900 głosów).

Wójtem został Wacław Kula, lat 55: – Wyciągnąłem wnioski z kampanii wyborczej i wyniku. Dało mi to wiele do myślenia i impuls do bardziej dynamicznego działania. Uważam, że taki wynik wyborczy pokazuje, jak łatwo można ludźmi manipulować. Mam na myśli np. pisanie nieprawdy o tym, że nie pozyskaliśmy funduszy europejskich, gdy tylko na samą kanalizacją otrzymaliśmy z Funduszu Spójności 39 mln zł.

Nie przewiduję zmian w Urzędzie Gminy, bo uważam, że funkcjonuje bardzo dobrze. Jako przykład podam, że pięciu pracowników radzi sobie z inwestycjami kanalizacyjnymi o wartości 72 mln zł. W innych gminach robią to spółki zewnętrzne. Wyzwanie jest bardzo duże, bo kanalizacja równocześnie budowana jest w Kaszowie i Morawicy, a 2011 r. dołączymy do tej inwestycji Chrosną i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Piekarach, potem Mników i pozostałe wioski. Przez Rączną, Ściejowice i Jeziorzany powstanie droga z chodnikami. Będzie m.in. budowana Szkoła Podstawowa w Morawicy, dwa zbiorniki retencyjne, rozbudujemy oświetlenie uliczne, sieć teleinformatyczną, bazę sportową.

Więcej w Dzienniku Polskim – wtorek 7.12.2010

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/powiat-krakowski/1094753-trzem-szefom-juz-podziekowano.html,0:pag:2,0:pag:1#nav0Wyniki wyborów samorządowych 2010

22 11 2010

Wójtem Gminy Czernichów ponownie zostaje Łytek Szymon, który otrzymał 3595 głosów.

Wyniki wyborów do Rady Gminy – sołectwo Dąbrowa Szlachecka, sołectwo Wołowice:

Radni – Dudek Marian, Paszcza Marian;

Kandydaci – Wojtyto Urszula, Paliś Łukasz, Faber Krzysztof.

Frekwencja 46,95%, głosy ważne 98,22%.

Pełne wyniki:

Strona Gminy Czernichów

Państwowa Komisja Wyborcza – wyniki głosowania do rady

Państwowa Komisja Wyborcza – wyniki wyborów do radyWybory Samorządowe 2010

19 11 2010

21 listopada 2010 r. odbędą się wybory samorządowe na kadencję 2010 – 2014

Mieszkańcy gminy Czernichów wybierać będą:

– Wójta Gminy Czernichów – kandydat Szymon Łytek, lat 31, zamieszkały w Wołowicach.

– Piętnastu radnych gminy w 9 okręgach wyborczych.

Kandydaci okręgu numer 3 – sołectwo Dąbrowa Szlachecka, sołectwo Wołowice:

Kandydat Wiek Zamieszkały Komitet
Łukasz Paliś 34 Dąbrowa Szlachecka KWW ŁUKASZA PALISIA
Marian Dudek 51 Dąbrowa Szlachecka KWW “NASZA PRZYSZŁOŚĆ”
Marian Paszcza 50 Wołowice KWW “NASZA PRZYSZŁOŚĆ”
Urszula Wojtyto 31 Wołowice KWW “ODNOWA”
Krzysztof Faber 54 Wołowice KWW “ODNOWA”

Jak głosować? Mieszkańcy Czernichowa, Czułówka, Przegini Duchownej, Dąbrowy Szlacheckiej, Wołowic i Kamienia (w okręgach, w których wybiera się 2 radnych): głosować mogą na jednego lub dwóch kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska każdego z kandydatów, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku „x” w więcej niż 2 kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Więcej: http://www.czernichow.pl/str/index.php?option=com_content&task=view&id=1041&Itemid=1

Radnymi zostaną dwie osoby, teoretycznie może być dwóch radnych z Dąbrowy Szlacheckiej i żadnego z Wołowic lub odwrotnie, co jest bardziej prawdopodobne. Apelujemy o liczny udział w wyborach – wysoka frekwencja zagwarantuje, że wybór nie będzie przypadkowy.

Składy obwodowych komisji wyborczych: Czytaj dalej »Za mało mieszkańców, aby był okręg

28 07 2010

Poniżej fragment artykułu z Dziennika Polskiego, uchwała Rady Gminy i fragment protokołu z kwietniowej sesji. Sprostowanie do błędnych informacji podanych wcześniej na stronie Dąbrowy Szlacheckiej: punkt wyborczy (obwodowa komisja wyborcza) w Dąbrowie Szlacheckiej  zostaje, zmianą jest likwidacja okręgu wyborczego w Dąbrowie Szlacheckiej, na rzecz powiększenia okręgu wyborczego w Wołowicach, tworząc wspólny okręg wyborczy. Praktyczną konsekwencją tej zmiany jest zmniejszenie szans na radnego z Dąbrowy Szlacheckiej, gdyż wspólny okręg wyborczy posiada tylko 2 mandaty, zaś mieszkańcy Wołowic stanowią ponad 2/3 wszystkich mieszkańców okręgu wyborczego nr 3 w Gminie Czernichów. Sytuację może poprawić tylko nagły przyrost liczby mieszkańców Dąbrowy Szlacheckiej i/lub Wołowic – powrót okręgu i/lub powiększenie liczby mandatów. Czytaj dalej »Wybory Prezydenckie – II tura

4 07 2010

Wyniki II tury wyborów prezydenckich w Dąbrowie Szlacheckiej:

Frekwencja 62,6 % (327 głosów na 521 uprawnionych)

2,1 % głosów nieważnych (7 na 327)

59,4 % – Jarosław Kaczyński (190 na 320)

40,6% – Bronisław Komorowski  (130 na 320)Wyniki I tury wyborów prezydenckich w Dąbrowie Szlacheckiej

20 06 2010

Frekwencja 61,46% (głosowało 319 na 519 uprawnionych do głosowania),

1,57% głosów nieważnych (5/319). Wnioski:

– frekwencja dużo powyżej średniej krajowej

– Dąbrowianie zdecydowanie popierają Jarosława Kaczyńskiego

– Bronisław Komorowski też posiada duży elektorat

– trzecie miejsce nieoczekiwanie Janusz Korwin Mikke

– dwucyfrową liczbą głosów może pochwalić się również Grzegorz Napieralski