Wiosenny wywóz odpadów nietypowych

22 04 2014

wywoz_odpadow_nietypowychUrząd Gminy Czernichów informuje, że w dniach od 22 kwietnia do 09 maja 2014 r. zostanie przeprowadzona akcja obioru odpadów nietypowych.

Lp.  Miejscowość  – Termin
1.  Zagacie  – 22.04.2014
2.  Rybna I (rejon odbierany w środę)  – 23.04.2014
3.  Rybna II (rejon odbierany w czwartek)  – 24.04.2014
4.  Rybna III (rejon odbierany w piątek)  – 25.04.2014
5.  Przeginia Narodowa  – 28.04.2014
6.  Wołowice  – 29.04.2014
7.  Kłokoczyn  – 30.04.2014
8.  Rusocice  – 02.05.2014
9.  Czernichów  – 05.05.2014
10.  Czułówek, Nowa Wieś Szlachecka  – 06.05.2014
11.  Kamień  – 07.05.2014
12.  Przeginia Duchowna  – 08.05.2014
13.  Dąbrowa Szlachecka  – 09.05.2014

Odpady  nietypowe,  tj.  stare  meble,  sprzęt  AGD  i  RTV  oraz  opony samochodowe  w  ilości  nieprzemysłowej  (max.  4  szt.+1)  należy  wystawić przed  posesją  w  miejscu  dostępnym,  z  możliwością  podjazdu  samochodu specjalistycznego, nie później niż do godziny 6:30 rano w dniu zbiórki. Odpady  inne  niż  wymienione  oraz  odpady  pochodzące  z  działalności gospodarczej i z posesji, których właściciele nie opłacają na bieżąco opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie będą odbierane!Wywóz odpadów nietypowych

30 09 2013

pojemnik_gabarytyUrząd Gminy Czernichów informuje, że w dniach  od 08.10.2013 r. do 18.10.2013 r. zostanie przeprowadzona akcja wywozu odpadów nietypowych z sołectw w gminie Czernichów.

Lp.  Miejscowość  Termin
1  Rybna 08.10.2013
2  Rybna 09.10.2013
3  Kamień  10.10.2013
Wołowice  11.10.2013
5  Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa  14.10.2013
6  Rusocice, Kłokoczyn  15.10.2013
7  Czernichów  16.10.2013
8  Nowa Wieś Szlachecka, Czułówek  17.10.2013
Zagacie, Dąbrowa Szlachecka  18.10.2013

W  podanym  terminie  do  godziny  6:30  rano,  każdy  mieszkaniec winien  wystawić  odpady  (tj.  stare  meble,  sprzęt  AGD  i  RTV  oraz  opony samochodowe  w ilościach  nie  przemysłowych)  przed  posesję  w miejscu dostępnym z możliwością podjazdu samochodu specjalistycznego.Wywóz odpadów wielkogabarytowych

24 04 2013

odpady_wielogabarytowe_nietypowe_wywoz_smieciTerminy wywozu:

22.04.2013 r. – Kamień
23.04.2013 r. – Rusocice, Kłokoczyn
24.04.2013 r. – Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa
25.04.2013 r. – Czernichów
26.04.2013 r. – Wołowice
29.04.2013 r. – Zagacie, Dąbrowa Szlachecka
30.04.2013 r. – Nowa Wieś Szlachecka, Czułówek
06.05.2013 r. – Rybna

Wywozowi podlegają odpady wielkogabarytowe i nietypowe tj. stare meble, lodówki, pralki, sprzęt RTV i AGD opony samochodowe do wielkości 17” itp.

Przedmioty należy wystawiać w podanych powyżej terminach w godzinach porannych przed posesją w miejscu dostępnym z możliwością podjazdu samochodu specjalistycznego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr (012) 646 22 90.

Źródło: Serwis Informacyjny Gminy CzernichówNowe zasady odbierania odpadów 1/2

11 03 2013

nowe_zasady_odbierania_odpadow_smieciINFORMACJA

Każdy mieszkaniec, który ma podpisana umowę na odbiór odpadów komunalnych (śmieci) z przedsiębiorcą: P.P.H.U. „TAMAX” winien wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dyspozycję najlepiej złożyć do końca marca, tak aby w chwili wejścia w życie nowej ustawy tj. 1 lipca 2013 umowa była już rozwiązana.

Klienci Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. nie muszą wypowiadać umowy, gdyż automatycznie dojdzie do wygaśnięcia umowy, w skutek odstąpienia od umowy przez obydwie strony w drodze czynności dorozumianych (trwałe zaprzestanie świadczenia usługi i płacenia wynagrodzenia za jej wykonywanie).

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernichów: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Czernichow/podmiotowe/Rada/Uchwaly/2012/2352012.htm

Źródło: Serwis Informacyjny Gminy Czernichów: http://www.gmina.czernichow.pl/index.php/component/content/article/41-uwaga/448-nowe-zasady-odbierania-odpadow

Artykuły powiązane: “Nie płać dwa razy za wywóz śmieci” – http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1264979-nie-plac-dwa-razy-za-wywoz-smieci.html
Są szanse na obniżenie stawek opłat za śmieci” – http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1268870-sa-szanse-na-obnizenie-stawek-oplat-za-smieci.html,0:pag:2,0:pag:1#nav0
 Samorządy czekają na poprawę śmieciowego bubla

11 01 2013

wywoz_smieci_nowa_ustawaODPADY. Trzy gminy z 17 w powiecie krakowskim nie uchwaliły stawek za odbiór śmieci.

Zobowiązała je do tego nowa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Będzie obowiązywać od połowy tego roku, ale samorządy miały obowiązek podjąć wszystkie uchwały z nią związane do końca 2012 r. Trzeba było m.in. uchwalić regulaminy odbioru odpadów, wzory deklaracji składanych przez mieszkańców, wybrać metodę według której obliczane będą stawki.

Więcej w Dzienniku Polskim – 07.01.2013:

http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1256129-samorzady-czekaja-na-poprawe-smieciowego-bubla.htmlWywóz odpadów nietypowych

25 08 2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie informuje, że  w dniach od 27.08.2012 r. do 05.09.2012 r. zostanie przeprowadzona akcja wywozu odpadów nietypowych z sołectw w gminie Czernichów.

Terminy wywozu:

27.08.2012 r. – Kamień
28.08.2012 r. – Rusocice, Kłokoczyn
29.08.2012 r. – – Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa
30.08.2012 r.     – Czernichów
31.08.2012 r. – Wołowice
03.09.2012 r. – Zagacie, Dąbrowa Szlachecka
04.09.2012 r. – Nowa Wieś Szlachecka, Czułówek
05.09.2012 r. – Rybna

Wywozowi podlegają odpady wielkogabarytowe i nietypowe tj. stare meble, lodówki, pralki, sprzęt RTV i AGD, opony samochodowe)

Przedmioty należy wystawiać w podanych powyżej terminach w godzinach porannych przed posesją w miejscu dostępnym z możliwością podjazdu samochodu specjalistycznego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 646 23 00.Wywóz odpadów nietypowych od 19.04.2012

6 04 2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie Serdecznie informuje, że w dniach od 19.04.2012 r. do 28.04.2012 r. zostanie przeprowadzona akcja wywozu odpadów nietypowych z sołectw w gminie Czernichów.

Terminy wywozu:
19.04.2012 r. – Kamień
20.04.2012 r. – Rusocice, Kłokoczyn
23.04.2012 r. – Przeginia Duchowna, Przeginia Narodowa
24.04.2012 r. – Czernichów
25.04.2012 r. – Wołowice
26.04.2012 r. – Zagacie, Dąbrowa Szlachecka
27.04.2012 r. – Nowa Wieś Szlachecka, Czułówek
28.04.2012 r. – Rybna

Wywozowi podlegają odpady wielkogabarytowe i nietypowe tj. stare meble, lodówki, pralki, sprzęt RTV i AGD opony samochodowe do wielkości 17” itp. Przedmioty należy wystawiać w podanych powyżej terminach w godzinach porannych przed posesją w miejscu dostępnym z możliwością podjazdu samochodu specjalistycznego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 12 646 22 90.