Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

11 10 2012

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, że wyniku prac prowadzonych przez Zakład Energetyczny 

w dniu 12.10.2012 (piątek) w godz. od 7:00 do 15:00 w miejscowości Dąbrowa Szlachecka zostanie wyłączona Stacja Uzdatniania Wody.

W tym okresie mogą wystąpić spadki ciśnienia oraz braki wody w wodociągu gminnym. Za utrudnienia przepraszamy.Nowe stawki za wodę i ścieki

6 09 2012

Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w  Czernichowie  uprzejmie  informuje  wszystkich odbiorców,  że  na  podstawie  art.  24  ust.  8  Ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) od dnia 1 września 2012 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Czernichów.

W SKRÓCIE:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

1) Cena za 1 m3 dostarczanej wody: 4,10 zł/m3
2) Stawka opłaty abonamentowej: 3,07 zł/odbiorcę/m-c
3) Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: 4,90 zł/m3 Czytaj dalej »Cierpią z braku wody

29 02 2012
Dariusz Koska z Czernichowa pokazuje miejsce przy swoim płocie, gdzie niedawno pękały rury Fot. Barbara Ciryt

Dariusz Koska z Czernichowa pokazuje miejsce przy swoim płocie, gdzie niedawno pękały rury Fot. Barbara Ciryt

CZERNICHÓW. Ludzie mają zamarznięte przyłącza wodociągowe, są awarie sieci, interwencje i naprawy.

Problemy z wodą w Czernichowie i Rybnej trwają od grudnia ubiegłego roku. – Zamarzło w styczniu w czasie tych srogich mrozów i trzyma do tej pory. Po wodę chodzę do sąsiada – mówi Władysław Fabian mieszkaniec Czernichowa. – Nie zgłaszam tego do gminy. Przyjdą cieplejsze dni to odmarznie samo – dodaje.

Więcej w Dzienniku Polskim – środa 29.02.2011: http://www.dziennikpolski24.pl/pl/region/region-podkrakowski/1210643-cierpia-z-braku-wody.html,0:pag:2,0:pag:1#nav0

lub na Stronie Gminy Czernichów: http://www.czernichow.pl/str/index.php?option=com_content&task=view&id=1320&Itemid=1064 miliony dla Gminy Czernichów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

15 03 2010

Pieniądze, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostały już podzielone. Gminy mogą liczyć na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Wysokość dotacji waha się od ponad 600 tysięcy złotych do 4 milionów złotych. Tę najwyższą kwotę otrzymały trzy gminy: Skała, Czernichów i Jerzmanowice – Przeginia.

Dzięki unijnym pieniądzom w wielu gminach powstaną kilometry kanalizacji oraz sieci wodociągowej. W niektórych miejscowościach będą budowane lub rozbudowywane oczyszczalnie ścieków. W gminie Skała zostanie wykonana kanalizacja sanitarna w Szczodrkowicach.

Z kolei w Czernichowie będzie wybudowana oczyszczalnia ścieków w Wołowicach. – To zadanie już się rozpoczęło. Prace są zaawansowane, a ich zakończenie planowane jest w listopadzie – mówi wójt Szymon Łytek. Nie ma wątpliwości, że inwestycja jest w gminie konieczna. Jej całkowity koszt to 10 mln zł. – W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich maksymalna kwota, o jaką mogliśmy się starać to 4 miliony złotych. I akurat taką udało nam się pozyskać – mówi wójt. Dodaje, że na inwestycji dofinansowanej z Unii skorzystają mieszkańcy 5 miejscowości.

Więcej w Dzienniku Polskim – poniedziałek 15.03.2010Zadania 2010 cz. II

15 01 2010

Jakie cele stawiają sobie w tym roku władze poszczególnych gmin? Ich przedstawiciele zdradzają “Dziennikowi Polskiemu” trzy priorytety. Za rok okaże się czy zostały one zrealizowane.

Szymon Łytek, wójt gminy Czernichów
OCHRONA ŚRODOWISKA: szczęśliwe sfinalizowanie budowy oczyszczalni ścieków w Wołowicach wraz z kanalizacją. Całość inwestycji ma kosztować ok. 13 mln zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DROGI: poprawa stanu dróg: wojewódzkiej, powiatowych i gminnych, a szczególnie w zakresie modernizacji dróg w Zagaciu i Kamieniu (inwestycje w ramach tzw. Inicjatyw Społecznych) oraz w Czernichowie (I etap rewitalizacji). Gmina włącza się również we współfinansowanie remontu drogi wojewódzkiej.

OŚWIATA: uruchomienie trzeciego w gminie przedszkola. Ma ono powstać, jako placówka integracyjna, w Przegini Duchownej. Inwestycja realizowana jest przy wykorzystaniu pieniędzy z budżetu gminy. W ub.r. wsparcia finansowego udzielił PFRON. Gmina stara się również o refundację z Małopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego

Czytaj więcej w Dzienniku Polskim – piątek 15.01.2010Koniec problemów z wodą

10 10 2009

woda W zeszłym roku wybudowano małą stację uzdatniania wody, przy nowo odwierconej studni, w przyszłym roku planowane jest zakończenie kolejnej inwestycji – dużej stacji uzdatniania wody. Uzdatniona woda  jest  pompowana  do zbiorników w Dąbrowie Szlacheckiej i stamtąd zasilane są, poza Dąbrową Szlachecką, także Wołowice i Zagacie. Docelowo po wybudowaniu dużej stacji uzdatniania wody, wydajność  zwiększy się sześciokrotnie i komunalny wodociąg będzie mógł przejąć część sieci podpiętej do Alwerni.

Obecnie stan wody na zbiorniku jest maksymalny i ciśnienie wody powinno być bardzo duże we wszystkich gospodarstwach na terenie Dąbrowy Szlacheckiej, jeśli tak nie jest, to proszę kontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, w celu usunięcia ewentualnej usterki (niejednokrotnie okazało się, że zawór do przyłącza, nie był dobrze odkręcony, ponadto filtr może być przytkany).

W planach rozbudowy wodociągu znajdują się również nowe ujęcia wody, przepompownie, stacje uzdatniania oraz następne przyłącza i remonty starej sieci, tak aby wodociąg był wydajny, nawet podczas większego zapotrzebowania w porze letniej.Od września drożej za wodę

21 09 2009

Od 01.09.2009 drożej za wodę

Pieniadze1

W piątek radni uchwalili nowe stawki. W przypadku wody SA one inne dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców. Od lat są zróżnicowane też w zależności od źródła pochodzenie. – Więcej kosztuje woda, którą kupujemy w Alwernii, a mniej pobierana z naszych studni, ale uchwalone stawki nie pokryj rzeczywistych kosztów i z budżetu dopłacimy do ścieków 100 tys. zł, a do wody dwa razy więcej – mówi Szymon Łytek, wójt gminy.

Z podziałem na taryfy ze względu na dostawcę nie zgadza się Marian Paszcza, za kadencji którego – gdy był wójtem – wprowadzono taki system. – Taka politykę należy już zmienić, bo w jednej gminie ludzie nie powinni płacić różnych stawek i ich nie interesuje to, że gmina drożej kupuje wodę, tylko fakt, że w sąsiedniej miejscowości ludzie płacą mniej – mówi radny, który nie głosował nad wprowadzeniem nowych taryf.

Czytaj dalej »